Najnowsze ogłoszenia i informacje

Gmina Przystajń

informuje uczestników projektu
„Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń.”

że zgłoszenia usterek instalacji solarnych zamontowanych na nieruchomościach indywidualnych należy zgłaszać:

- w dni powszednie telefonicznie pod nr 34/319 11 53 lub 54 wew. 111 i 117

- w dni wolne telefonicznie pod nr 575 228 903 oraz za pomocą poczty elektronicznej: srodowisko@gminaprzystajn.pl, inwestycje@gminaprzystajn.pl.   

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne w zakładce:

Prawo miejscowe->Zagospodarowanie przestrzenne

link do informacji: www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php

Informacja o wprowadzeniu indywidualnych kont bankowych do opłat i podatków lokalnych dostępne w zakładce:

Urząd Gminy->Organizacja urzędu->Numery kont

link do informacji: www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php

Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie

Podstawowe informacje o gminie Przystajń

Rodzaj

Gmina wiejska, pow.88,85 km2, 6000 mieszkańców, 19 miejscowości, 17 sołectw.

herb gminy

Województwo

śląskie

Powiat

kłobucki

Kod

42-141

Miejscowość

PRZYSTAJŃ, ul. Częstochowska 5

Kontakt

tel. (34) 319-11-53; 319-11-54, fax:(34) 319-17-32

e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Skrytki na platformie ePUAP:
/25x22vafxx/SkrytkaESP
/25x22vafxx/skrytka

Wójt

Henryk Mach

tel. (34) 319-11-54 e-mail: wojt@gminaprzystajn.pl

Przewodniczący Rady

Henryka Kapuścik

tel. (34) 319-11-54 w.115 e-mail: rada@gminaprzystajn.pl

Sekretarz

Bogusław Leszczyński

tel. (34) 319-11-54 w.120 e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Skarbnik

Ewa Kotarska

tel. (34) 319-11-54 w.102 e-mail: skarbnikgminy@gminaprzystajn.pl

Nr konta - opłata skarbowa, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

BS Krzepice O/Przystajń 68 8250 1039 2103 0000 0013 0003

Nr konta - opłata skarbowa wyłącznie za udostępnienie danych osobowych

BS Krzepice O/Przystajń 58 8250 1039 2003 0300 0012 0001

Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opałaty za dostawę wody i gospodarowanie odpadami komunalnymi są wnoszone na indywidualne rachunki bankowe

Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń

Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców gminy Przystajń zamieszczane są na stronie www.gminaprzystajn.pl

Aby się z nimi zapoznać można skorzystać z zamieszczonego poniżej linku:

gminaprzystajn.pl/