logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy PRZYSTAJŃ

www.gminaprzystajn.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy / Dane ogólne
1.

Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu


Wójt Gminy Przystajń informuje mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). W załącznikach szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów.
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy PRZYSTAJŃ
Za treść odpowiada: Łukasz Grajcar
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Janik
Data wytworzenia informacji: 2016-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-10 15:27

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2016 r.


Załączniki: Rozmiar:
57.876 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy PRZYSTAJŃ
Za treść odpowiada: Rafał Kośny
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Janik
Data wytworzenia informacji: 2016-02-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-04 13:04

rejestr zmian publikacji »

3.

Ogłoszenie w sprawie projektu Gmina Naturalnie Słoneczna

 

O G Ł O S Z E N I E

w związku z realizacją projektu GMINA NATURALNIE SŁONECZNA ,,Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenie na terenie gmin Panki i Przystajń” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego, zapraszamy do podpisania umowy użyczenia na realizację w/w projektu

do dnia 9 lutego 2016 roku

w Urzędzie Gminy Przystajń ul. Częstochowska 5, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

Umowę podpisują wszyscy właściciele nieruchomości bądź jeden właściciel posiadający pełnomocnictwo.

Umowa użyczenia ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku :

  1. gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego

  2. braku technicznych możliwości montażu zestawu instalacji solarnej

Wójt Gminy Przystajń     

Henryk Mach           


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy PRZYSTAJŃ
Za treść odpowiada: Agnieszka Zabawa
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Janik
Data wytworzenia informacji: 2016-01-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-04 13:01

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja o zmianie numerów kont bankowych

 Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku każdy podatnik podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za dostawę wody i gospodarowanie odpadami komunalnymi ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego.

Wpłaty z tytułu podatków osoby fizyczne powinny wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych podane w decyzjach wymiarowych.

Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać pod nr telefonu 34-319 11 53 wew. 103.


Wpłaty z tytułu opłat za dostawę wody wszyscy podatnicy powinni wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych podane na fakturze.

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych podane w książeczce opłat lub uzyskane przy składaniu deklaracji.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy PRZYSTAJŃ
Za treść odpowiada: Ewa Kotarska - Skarbnik Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Janik
Data wytworzenia informacji: 2016-01-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 16:16

rejestr zmian publikacji »

5.

Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie

 

 

Gmina PRZYSTAJŃ

Rodzaj

Gmina wiejska, pow.88,85 km2, 6000 mieszkańców, 19 miejscowości, 17 sołectw.

Województwo

śląskie

Powiat

kłobucki

Kod

42-141

Miejscowość

PRZYSTAJŃ, ul. Częstochowska 5

Kontakt

tel. (34) 319-11-53; 319-11-54, fax:(34) 319-17-32

e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Skrytki na platformie ePUAP:
/25x22vafxx/SkrytkaESP
/25x22vafxx/skrytka

Wójt

Henryk Mach

tel. (34) 319-11-54  

Przewodniczący Rady

Henryka Kapuścik

tel. (34) 319-11-54 w.115  e-mail: rada@gminaprzystajn.pl

Sekretarz

Bogusław Leszczyński

tel. (34) 319-11-54 w.120  e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Skarbnik

Ewa Kotarska

tel. (34) 319-11-54 w.102  e-mail: skarbnikgminy@gminaprzystajn.pl

Nr konta - opłata skarbowa, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

BS Krzepice O/Przystajń 68 8250 1039 2103 0000 0013 0003

Nr konta - opłata skarbowa wyłącznie za udostępnienie danych osobowych

BS Krzepice O/Przystajń 58 8250 1039 2003 0300 0012 0001

Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opałaty za dostawę wody i gospodarowanie odpadami komunalnymi są wnoszone na indywidualne rachunki bankowe

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy PRZYSTAJŃ
Za treść odpowiada: Agnieszka Janik
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Janik
Data wytworzenia informacji: 2011-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-22 08:20

rejestr zmian publikacji »

6.

Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń

Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców gminy Przystajń zamieszczane są na stronie www.gminaprzystajn.pl

Aby się z nimi zapoznać można skorzystać z zamieszczonego poniżej linku:

gminaprzystajn.pl/


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy PRZYSTAJŃ
Za treść odpowiada: Agnieszka Janik
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Janik
Data wytworzenia informacji: 2012-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-02 08:38

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj