Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW

Wójt Gminy Przystajń informuje,

 że w dniach od 20 do 30 listopada 2017 roku


odbędzie się nabór osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, zameldowanych na terenie Gminy Przystajń do udziału w projekcie w następującym zakresie:

 Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW

 Dodatkowych informacji na temat programu udziela Referat Inwestycji – pokój nr 11 i 17, I piętro budynku Urzędu Gminy Przystajń, tel. 34/3191153(54) wew. 111 i 117, gdzie można uzyskać wzór deklaracji niezbędnej do uczestnictwa w programie. Wzór deklaracji dostępny jest również na stronach internetowych Gminy Przystajń:

www.bip.przystajn.akcessnet.netwww.gminaprzystajn.pl

Deklaracje przyjmowane będą od mieszkańców w terminie od 20 do 30 listopada 2017 r.

w Urzędzie Gminy Przystajń, pok. nr 11 i 17

Obowiązuje kolejność zgłoszeń !

 

Załączniki
Informacje o projekcie   66.749 KB
Ankieta   87.127 KB
Ankieta edytowalna   99.000 KB

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie diagnozy i analizy stanu istniejącego, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz sformułowania celów i potencjalnych projektów. Zależy nam, aby każdy mieszkaniec skorzystał z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach dla naszej Gminy.

 

Wypełnioną ankietę prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Przystajń lub przesłać pod adresem e-mail: inwestycje@gminaprzystajn.pl do dnia 24.11.2017 r.

 

Załączniki
Ankieta edytowalna   118.000 KB
Ankieta PDF   80.889 KB

Najnowsze ogłoszenia i informacje

Gmina Przystajń

informuje uczestników projektu
„Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń.”

że zgłoszenia usterek instalacji solarnych zamontowanych na nieruchomościach indywidualnych należy zgłaszać:

- w dni powszednie telefonicznie pod nr 34/319 11 53 lub 54 wew. 111 i 117

- w dni wolne telefonicznie pod nr 575 228 903 oraz za pomocą poczty elektronicznej: srodowisko@gminaprzystajn.pl, inwestycje@gminaprzystajn.pl.   

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne w zakładce:

Prawo miejscowe->Zagospodarowanie przestrzenne

link do informacji: www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php

Informacja o wprowadzeniu indywidualnych kont bankowych do opłat i podatków lokalnych dostępne w zakładce:

Urząd Gminy->Organizacja urzędu->Numery kont

link do informacji: www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php

Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń

Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców gminy Przystajń zamieszczane są na stronie www.gminaprzystajn.pl

Aby się z nimi zapoznać można skorzystać z zamieszczonego poniżej linku:

gminaprzystajn.pl/

Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie

Podstawowe informacje o gminie Przystajń

Rodzaj

Gmina wiejska, pow.88,85 km2, 6000 mieszkańców, 19 miejscowości, 17 sołectw.

herb gminy

Województwo

śląskie

Powiat

kłobucki

Kod

42-141

Miejscowość

PRZYSTAJŃ, ul. Częstochowska 5

Kontakt

tel. (34) 319-11-53; 319-11-54, fax:(34) 319-17-32

e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Skrytki na platformie ePUAP:
/25x22vafxx/SkrytkaESP
/25x22vafxx/skrytka

Wójt

Henryk Mach

tel. (34) 319-11-54 e-mail: wojt@gminaprzystajn.pl

Przewodniczący Rady

Henryka Kapuścik

tel. (34) 319-11-54 w.115 e-mail: rada@gminaprzystajn.pl

Sekretarz

Bogusław Leszczyński

tel. (34) 319-11-54 w.120 e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Skarbnik

Ewa Kotarska

tel. (34) 319-11-54 w.102 e-mail: skarbnikgminy@gminaprzystajn.pl

Nr konta - opłata skarbowa, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

BS Krzepice O/Przystajń 68 8250 1039 2103 0000 0013 0003

Nr konta - opłata skarbowa wyłącznie za udostępnienie danych osobowych

BS Krzepice O/Przystajń 58 8250 1039 2003 0300 0012 0001

Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opałaty za dostawę wody i gospodarowanie odpadami komunalnymi są wnoszone na indywidualne rachunki bankowe