Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.7.001.2018.D z dnia 5 lipca 2018 r.

Załączniki
Obwieszczenie   464.319 KB

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na VII i VIII 2018 r.

Załączniki
Harmonogram   368.390 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z czerwca 2018 roku o planowanej otwartej debacie publicznej przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

Załączniki
Treść obwieszczenia   345.347 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018 roku dot. optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji

Załączniki
Treść obwieszczenia   350.845 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.12 z 14 maja 2018 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa"

Załączniki
Treść obwieszczenia   601.299 KB

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.7.001.2018.D z dnia 23 kwietnia 2018 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez wykonanie chodnika w m-ci Podłęże Szlacheckie"

Załączniki
Obwieszczenie   597.563 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.10 z dnia 9 kwietnia 2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa"

Załączniki
Treść obwieszczenia   654.415 KB

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na IV i V 2018 r.

Załączniki
Harmonogram   383.233 KB

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach DOOŚ-DŚII.4210.58.2016.mk

Załączniki
Zawiadomienie   289.604 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.3 z dnia 2 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa"

Załączniki
Obwieszczenie   381.046 KB

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na I i II 2018 r.

Załączniki
Harmonogram   320.286 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:"Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

Załączniki
Treść obwieszczenia   111.156 KB

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na XI i XII 2017 r.

Załączniki
Treść harmonogramu   491.858 KB

Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy 2017/2018

Załączniki
Informacja   33.112 KB
Plakat   1.399 MB

Informacja ZUS dot. zmiany wieku emerytalnego

Załączniki
Informacje ZUS   2.812 MB

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki
Treść harmonogramu   450.852 KB

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki
Treść harmonogramu   357.768 KB

Zaproszenie dla Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych

Załączniki
Treść zaproszenia   47.175 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4210.10.2016.WW.13 z 13 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa"

Załączniki
Treść obwieszczenia   567.262 KB

Dostęp do kwartalnika informacyjno - promocyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Aby uzyskać dostęp do kwartalnika informacyjno - promocyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych należy skorzystać z zamieszczonego poniżej linku:

fe.czestochowa.pl/page/4552,1-aktualnosci.html

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki
Harmonogram dyżurów   330.665 KB
Harmonogram dyżurów na grudzień 2016 r.   178.042 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 r. dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

Treść obwieszczenia
Załączniki
Treść obwieszczenia   88.263 KB

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.

Załączniki
Treść komunikatu   599.416 KB

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe.
Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie.
Można sprawdzić tożsamość ankietera kontaktując się z Urzędem Statystycznym w Katowicach telefon 32-77-91-291 lub kom. 695 255 244 lub email: D.Gwozdz@stat.gov.pl
Linki do informacji o badaniach ankietowych:

stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/


Urząd Statystyczny w Katowicach prosi o przychylność i współpracę z ankieterami.

obrazek
Załączniki
Badania ankietowe w gospodarstwach domowych w 2016 r. - ulotka   273.605 KB
Badania ankietowe rolnicze w 2016 r. - ulotka   204.888 KB
Badania ankietowe w 2016 r. - plakat   640.909 KB
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego   2.852 MB
Badanie "Uczestnictwo mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach"   1.766 MB
Badanie "Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych"   1.233 MB
Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności   740.759 KB
Plakat - badanie struktury gospodarstw rolnych   2.179 MB
Informacja na temat badania stuktury gospodarstw rolnych   1.127 MB
Plakat - Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych   2.179 MB
Ulotka dot. badań rozpoczynających się w dniu 1 czerwca br.   1,021.177 KB
Badanie ankietowe - "Uczestnictwo w podróżach krajowych / zagranicznych"   762.709 KB
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym   4.409 MB
Badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie kondycji gospodarstw domowych, badanie aktywności ekonomicznej ludności   4.608 MB
Badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach   145.437 KB
Plakat - badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach   5.712 MB
Badanie ankietowe rolników dot. plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku   5.179 MB
Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach   84.342 KB
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R.   3.753 MB

Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zgodnie z pismem Dyrektora zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o sygnaturze WD-U.6014.RÓŻNE.2015.JMAS.15107 z dnia 21.10.2015 r. podajemy informację o:

  1. Zakazie umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich przebiegających przez Gminę Przystajń.
  2. Natychmiastowej konieczności usunięcia tablic i urządzeń reklamowych, umieszczonych bez wymaganego prawem zezwolenia, z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Gminy Przystajń.

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Załączniki
Treść ogłoszenia   3.505 MB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z 16 września 2015 r. dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"

Załączniki
Treść obwieszczenia   301.279 KB

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.6.2014 z dnia 25.07.2014 r.

Załączniki
Treść obwieszczenia   621.718 KB