Informacja ZUS dot. zmiany wieku emerytalnego

Załączniki
Informacje ZUS   2.812 MB

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki
Treść harmonogramu   450.852 KB

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki
Treść harmonogramu   357.768 KB

Zaproszenie dla Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych

Załączniki
Treść zaproszenia   47.175 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4210.10.2016.WW.13 z 13 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa"

Załączniki
Treść obwieszczenia   567.262 KB

Dostęp do kwartalnika informacyjno - promocyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Aby uzyskać dostęp do kwartalnika informacyjno - promocyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych należy skorzystać z zamieszczonego poniżej linku:

fe.czestochowa.pl/page/4552,1-aktualnosci.html

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki
Harmonogram dyżurów   330.665 KB
Harmonogram dyżurów na grudzień 2016 r.   178.042 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 r. dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

Treść obwieszczenia
Załączniki
Treść obwieszczenia   88.263 KB

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.

Załączniki
Treść komunikatu   599.416 KB

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe.
Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie.
Można sprawdzić tożsamość ankietera kontaktując się z Urzędem Statystycznym w Katowicach telefon 32-77-91-291 lub kom. 695 255 244 lub email: D.Gwozdz@stat.gov.pl
Linki do informacji o badaniach ankietowych:

stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/


Urząd Statystyczny w Katowicach prosi o przychylność i współpracę z ankieterami.

obrazek

Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zgodnie z pismem Dyrektora zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o sygnaturze WD-U.6014.RÓŻNE.2015.JMAS.15107 z dnia 21.10.2015 r. podajemy informację o:

  1. Zakazie umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich przebiegających przez Gminę Przystajń.
  2. Natychmiastowej konieczności usunięcia tablic i urządzeń reklamowych, umieszczonych bez wymaganego prawem zezwolenia, z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Gminy Przystajń.

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Załączniki
Treść ogłoszenia   3.505 MB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z 16 września 2015 r. dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"

Załączniki
Treść obwieszczenia   301.279 KB

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.6.2014 z dnia 25.07.2014 r.

Załączniki
Treść obwieszczenia   621.718 KB