główna zawartość
artykuł nr 1

Ankieta - PKS komunikacja z Kłobuckiem i Częstochową

Szanowni Państwo, prosimy o przedstawienie swoich potrzeb przewozowych – przejazdu autobusami. Wszystkie zgłoszone propozycje będą uwzględniane przy tworzeniu nowego rozkładu jazdy na terenie Gmin: Wręczyca Wielka, Przystajń, Panki tworząc optymalną siatkę połączeń komunikacyjnych Powiatowych i Gminnych oraz węzły przesiadkowe. Zapraszamy mieszkańców Gmin na konsultacje społeczne w sprawie opracowania aktualizacji rozkładu jazdy – spotkanie w Starostwie w Kłobucku, ul Skorupki 46,  sala 214, 28.05.2019 r. o godz. 11:00 do 13:00.

Ankietę można wypełnić klikając na poniższy link, nastąpi przekierowanie do strony PKS Częstochowa:

http://www.pks-czestochowa.pl/dla-podroznych/aktualnosci/ankieta-gmina-wreczyca-wielka-przystajn-panki

artykuł nr 2

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na IV i V 2019 r.

Załączniki:
Harmonogram dyżurów 311 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Załączniki:
Obwieszczenie 121 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.16.2018 z dnia 4 marca 2018 r. dot. rozpatrzenia odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez wykonanie chodnika w m. Podłęże Szlacheckie na odcinkach od km 0+000 do 0+364,88 i od 0+000 do 203,00

Załączniki:
Obwieszczenie 505 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na I i II 2019 r.

Załączniki:
Harmonogram 368 KB