Statut Gminy Przystajń uchwalony Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr VIII/46/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 182, poz. 3427 z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Załączniki
Statut Gminy Przystajń   657.439 KB
Załącznik - mapka Gminy   572.009 KB