Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Załączniki
Uchwała nr XVIII.179.2016   57.571 KB

Przystąpienie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Uchwała nr XXVI/49/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

Załączniki
uchwała XXVI/49/08   488.096 KB

Uchwała nr III/20/11 w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Przystajń do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Lokalna Grupa Rybacka Nad Liswartą"

Załączniki
uchwała nr III/20/11   148.458 KB

Gmina Przystajń należy do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - uchwała Nr XXIII/22/2000 z dnia 29.09.2000 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Przystajń wspólnie z gminą Panki utworzyły związek międzygminny pod nazwą "Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód" - uchwała Nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 r.