Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r.

 

Przystajń, 01.02.2018 r.

OGŁOSZENIE

dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2018 roku

Wójt Gminy Przystajń przypomina rolnikom, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2018 r. należy złożyć w terminie:


  • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018r.,

  • od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Roczny limit to 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu do 1 litra oleju napędowego w 2018 r. wynosi 1,00 zł.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego wypłacana będzie w terminach:

3 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Przystajń, dn. 01.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2017 roku

 

 

Wójt Gminy Przystajń przypomina rolnikom, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2017 r. należy złożyćII terminie, tj:

 

  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:

 

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Roczny limit to 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu do 1 litra oleju napędowego w 2017 r. wynosi 1,00 zł.

 

Kwota zwrotu podatku akcyzowego wypłacana będzie w terminie:

 

2 – 31 października 2017 r.

 

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonu: 34 319 11 53(54) , wew. 103 lub osobiście z pracownikami Urzędu Gminy Przystajń, pokój nr 3.

 

WÓJT

GMINY PRZYSTAJŃ