Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022

Załączniki
Uchwała w sprawie przyjęcia LPR   25.276 KB
LPR   6.020 MB
Załacznik nr 1 do LPR   51.706 KB