Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz nr 353, 354 Kuźnica Stara

Załączniki
Wykaz   578.058 KB

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na na dzierżawę nieruchomości rolnej - dz nr 10/2 Brzeziny, 1021 i 1033/1 Przystajń

Załączniki
Treść ogłoszenia   2.541 MB

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości - dz nr 916 Stany

Załączniki
Treść ogłoszenia   2.508 MB

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości - dz nr 1039/1, 1055/1, 1065/1 Stany

Załączniki
Treść ogłoszenia   2.545 MB

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż - dz nr 154, 155, 186, 187 Wilcza Góra

Załączniki
Treść ogłoszenia   3.900 MB

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz nr 1039/1, 1055/1, 1065/1 Stany

Załączniki
Wykaz   497.151 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 916 Stany

Załączniki
Wykaz   566.595 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 10/2 Brzeziny, dz. nr 1021 i 1033 Przystajń

Załączniki
Wykaz   456.097 KB

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr ewid. 478/3 Podłęże Szlacheckie

Załączniki
Treść ogłoszenia   1.913 MB

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Podłęże Szlacheckie i Wilcza Góra

Załączniki
Skan wykazów   1.086 MB

Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych w obrębie Kuźnica Stara, Brzeziny, Przystajń, Kamińsko.

Załączniki
Ogłoszenia o przetargach   6.689 MB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Brzeziny, Przystajń, Kuźnica Stara, Kamińsko, Wilcza Góra

Załączniki
Wykazy   3.632 MB

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości- dz nr 33 Bór Zajaciński

Załączniki
Treść ogłoszenia   1.997 MB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 10/2 Brzeziny, 1021, 1033/1 Przystajń

Załączniki
Wykaz   594.573 KB

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości - dz nr 52, 66 Kamińsko

Załączniki
Treść informacji   145.355 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kamińsko dz nr 231/2, 231/3, 231/4

Załączniki
Wykaz   246.433 KB

Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych

Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kamińsko dz nr 250/7, 329/1, 329/2, 313; Ługi-Radły dz nr 308

Załączniki
Wykaz - Kamińsko   445.252 KB
Wykaz - Ługi-Radły   412.468 KB

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: dz. 33 Bór Zajaciński, dz. 52, 66, 375/2, 172/2 Kamińsko

Załączniki
Treść wykazów   1.160 MB

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej - dz 77, 84 Bór Zajaciński

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   1.029 MB

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - dz nr 49 obręb Michalinów

Załączniki
Ogłoszenie przetargu   1,018.193 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - dz nr 77, 84 obręb Bór Zajaciński

Załączniki
Treść ogłoszenia   2.019 MB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 77 i 84 Bór Zajaciński

Załączniki
Wykaz   591.616 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - obręb Bór Zajaciński

Załączniki
Ogłoszenie przetargu   3.799 MB

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - obręb Michalinów

Załączniki
Ogłoszenie przetargu   2.860 MB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 183, 185 Bór Zajaciński

Załączniki
Treść wykazu   585.931 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 46, 77, 84 Bór Zajaciński

Załączniki
Treść wykazu   569.279 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 49 Michalinów

Załączniki
Treść wykazu   552.426 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 308 Ługi-Radły

Załączniki
Treść wykazu   531.616 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 154, 155, 186, 187 Wilcza Góra

Załączniki
Treść wykazu   547.727 KB

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej - dz 259/2 ob. Kuźnica Nowa

Odstąpienie od przeprowadzenia przetargu przez Agencję Nieruchomośći Rolnych OT Opole Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Oleśnie - 27. 11. 2015 r.

Załączniki
Ogłoszenie   930.357 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 259/2 w Kuźnicy Nowej

Załączniki
Wykaz   807.151 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ob. Kamińsko - dz. nr 106, 250/7)

Załączniki
Wykaz   597.260 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz nr 238/1, 247 Górki

Załączniki
Ogłoszenie   956.265 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz nr 353, 354 Kuźnica Stara

Załączniki
Ogłoszenie   922.397 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz nr 1065/1 Stany

Załączniki
Ogłoszenie   898.313 KB

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej - dz 256/2 ob. Kostrzyna I

Załączniki
Ogłoszenie   995.005 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Kuźnica Stara)

Załączniki
wykaz   373.024 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Górki)

Załączniki
wykaz   426.076 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Stany)

Załączniki
wykaz   363.179 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kostrzyna

Załączniki
wykaz   751.531 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 504/2 ob. Przystajń

Załączniki
Ogłoszenie   1.369 MB

Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 504/2 ob. Przystajń

Załączniki
Ogłoszenie   1.466 MB

Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 238/1, 247 ob. Górki

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   1.345 MB

Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 238/1, 247 ob. Górki

Załączniki
Ogłoszenie   1.584 MB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Górki

Załączniki
wykaz   888.458 KB

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 360 obręb Kamińsko

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   910.327 KB

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 231/2, 231/3, 231/4 obręb Kamińsko

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   939.713 KB

Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 987, 1007/1 obręb Stany

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   1.509 MB

Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz. nr 231/1 Kamińsko

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   345.885 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Stany)

Załączniki
wykaz   407.265 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Kamińsko)

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   866.591 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Kamińsko)

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   881.273 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Kamińsko)

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   834.782 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej (obręb Stany)

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   736.516 KB

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kamińsko i obręb Stany

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bór Zajaciński

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   644.503 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzeziny

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   684.410 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bór Zajaciński

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   768.679 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przystajń

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   635.739 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Brzeziny)

Załączniki
Wykaz   497.554 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Bór Zajaciński)

Załączniki
Wykaz   578.509 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Przystajń)

Załączniki
wykaz   684.464 KB

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ługi-Radły

Załączniki
Ogłoszenie przetargu   1.085 MB

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ługi-Radły

Załączniki
Ogłoszenie przetargu   936.797 KB

Ogłoszenie przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Podłęże Szlacheckie

Załączniki
ogłoszenie przetargu   1,017.524 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Ługi-Radły)

Załączniki
wykaz   723.268 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Podłęże Szlacheckie)

Załączniki
wykaz   797.839 KB

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przystajń

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   721.438 KB

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przystajń

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   705.697 KB

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kamińsko

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   1,002.058 KB

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kostrzyna I

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   938.566 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Przystajń)

Załączniki
wykaz   860.763 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Kostrzyna I)

Załączniki
wykaz   1.135 MB

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kamińsko

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   1.439 MB

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bór Zajaciński

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   1.077 MB

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Bór Zajaciński

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   1.333 MB

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kostrzyna I

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   919.897 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Dąbrowa)

Załączniki
wykaz   771.559 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Kamińsko)

Załączniki
wykaz   818.844 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Wilcza Góra)

Załączniki
wykaz   783.944 KB

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Podłęże Szlacheckie

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   581.756 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Podłęże Szlacheckie)

Załączniki
wykaz   965.494 KB

ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbrowa

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   352.500 KB

ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kamińsko

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   357.000 KB

ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kamińsko

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   365.500 KB

ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja) na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Kamińsku

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   254.500 KB

ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbrowa

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   368.500 KB

ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kuźnica Stara

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   588.063 KB

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bór Zajaciński

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   773.374 KB

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki
wykazy   2.347 MB

ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości rolnej w m.Wilcza Góra

Załączniki
ogloszenie   115.915 KB

ogłoszenie o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Kamińsku

Załączniki
ogłoszenie   77.021 KB

ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości rolnej w Dąbrowie

Załączniki
ogłoszenie   0.000 B

ogłoszenie wykazu nierchomości przeznaczonych do sprzedaży (m.Podłęże Szlacheckie)

Załączniki
wykaz nieruchomości   137.585 KB

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji)na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Podłężu Szlacheckim

Załączniki
ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji)   386.500 KB