Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

Załączniki
Treść informacji   18.138 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Załączniki
Treść obwieszczenia   80.283 KB

Informacja o miejscu i terminie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

Załączniki
Treść informacji   59.048 KB

Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni

Załączniki
Treść informacji   55.670 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Załączniki
Obwieszczenie - okręgi wyborcze   77.436 KB

Plakaty wyborcze

Załączniki
Informacja - plakaty wyborcze   60.937 KB

Urzędnik wyborczy

Urzędnikiem wyborczym powołanym na teren gminy Przystajń jest p. Dorota Doruchowska

 

Link do wykazu urzędników wyborczych powołanych na obszarze działania Delegatury KBW w Częstochowie: czestochowa.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25293_WYKAZ_URZEDNIKOW_WYBORCZYCH_POWOLANYCH_NA_OBSZARZE_DZIALANIA_DELEGATURY_KBW_W_CZESTOCHOWIE


Dostępne podkategorie:
Wybory samorządowe 2018 r.