główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o projekcie

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna

odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa projektu: Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń

Wartość projektu: 11 911 916,29

Wartość dofinansowania: 7 116 005,87

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Załączniki:
Informacja o projekcie 58 KB