główna zawartość
artykuł nr 1

obrazek
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI
Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 3 134 369,97
Wartość dofinansowania: 2 165 773,20
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

artykuł nr 2

Raport z konsultacji społecznych projektu

Załączniki:
Raport z konsultacji 36 KB