główna zawartość
artykuł nr 1

obrazek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Nazwa projektu:

Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń

Nazwa Beneficjenta: Gmina Panki i Przystajń

Wartość projektu: 4 417 647,03

Wartość dofinansowania: 3 754 999,97

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl