główna zawartość
artykuł nr 1

obrazek

 

 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Przystajń ul. Szkolna oraz budowę wodociągu w m. Przystajń ul. Kwiatowa

 

  Cel projektu: Zwiększony odsetek ludności gminy Przystajń korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Przystajń

 

 

Beneficjent:   Gmina Przystajń

 

artykuł nr 2

Raport z konsultacji społecznych

obrazek