obrazek

 

 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Przystajń ul. Szkolna oraz budowę wodociągu w m. Przystajń ul. Kwiatowa

 

  Cel projektu:   Zwiększony odsetek ludności gminy Przystajń korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Przystajń

 

 

Beneficjent:    Gmina Przystajń

 

Raport z konsultacji społecznych

obrazek
Załączniki
Raport z konsultacji społecznych   37.539 KB