główna zawartość
artykuł nr 1


Nazwa projektu: "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń"

Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń

Wartość projektu: 2 705 641,21

Wartość dofinansowania: 1 264 383,00

Projekt współfinansowany przez Budżet Państwa w ramach

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Informacje źródłowe na temat Programu znajdują się na stronie:

  http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/ii-edycja-programu-2016-2017