główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Przystajni

Załączniki:
Ogłoszenie 14 KB
artykuł nr 2

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 3

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 4

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

artykuł nr 5

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Załączniki:
Informacja 61 KB
Dostępne kategorie:
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019