główna zawartość
artykuł nr 1

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Przystajń

Mieszkańcy Gminy Przystajń od stycznia 2015 roku mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych, które udzielane są w Urzędzie Gminy Przystajń w każdy piątek w pokoju nr 14 (I piętro) w godzinach 12.00-13.00.

Porad prawnych udziela radca prawny Adam Biernacki.
artykuł nr 2

Pomoc prawna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Osoby fizyczne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  mogą składać wnioski o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257).

Urzędowe formularze udostępnione są nieodpłatnie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych oraz w biuletynach informacji publicznej tych instytucji.