Gminne jednostki organizacyjne

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE

1. Zespół Szkół w Przystajni,    

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim,  

3. Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

 

INSTYTUCJE KULTURY

 

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni  

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni   

 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przystajni