Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Plany Zamówień Publicznych

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 10:41

2. Projekty uchwał

Projekty na sesję w dniu 22.01.2018 r.

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 09:14

3. Rok 2018

Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Kwia...

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 10:44

4. Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja

Postanowienie nr 35.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 11:46

5. Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe.  Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie.  Można sprawdzić tożsamość ankietera kontaktując się z ...

Utworzony: 2016-02-23 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 15:18

6. Plany Zamówień Publicznych

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 14:34

7. Rok 2018

Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2018 roku

Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2018 roku do ujęcia wody w Przystajni, ul. Bór 14

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 09:09

8. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progno...

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 15:06

9. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w 2018 r.

Stawki podatku od nieruchomości nie zostały zmienione w związku z czym w 2018 r. obowiązują stawki uchwalone Uchwałą nr XXII.206.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 13:29

10. Podatek leśny

Podatek leśny w 2018 r.

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 197,06 zł za 1 m3.  Wobec powyższego podatek leśny w 2018 r. wyniesie 43,3532 zł z 1...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 13:23

11. Podatek leśny

Podatek leśny w 2017 r.

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosi 191,01 zł za 1 m3.  Wobec powyższego podatek leśny w 2017 r. wyniesie 42,0222 zł z 1 ha...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 13:19

12. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progno...

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 15:06

13. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konku...

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 14:42

14. Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie och...

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 14:39

15. Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja

Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

Utworzony: 2015-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 10:25

16. Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja

Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Utworzony: 2015-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 10:24

17. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finan...

Utworzony: 2018-01-02 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 15:25

18. Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja

Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury

Utworzony: 2015-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 14:37

19. Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające

Uchwała Nr XXXIV.297.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie b...

Utworzony: 2017-12-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-02 14:29

20. Zarządzenia z 2017 r.

Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowyc...

Utworzony: 2017-12-27 | Zmodyfikowany: 2018-01-02 14:18