Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Utworzony: 2013-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 09:34

2. Realizacja budżetu gminy 2017 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 14:41

3. Realizacja budżetu gminy 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Sprawozdanie (Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 14:32

4. Realizacja budżetu gminy 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r.

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 14:29

5. Rok 2018

Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wod...

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 15:11

6. Rok 2018

Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul....

Utworzony: 2018-01-31 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 10:01

7. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53...

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 09:13

8. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania form dosk...

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 09:11

9. Dane ogólne

Najnowsze ogłoszenia i informacje

Gmina Przystajń informuje uczestników projektu  „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń.”  że zgłoszenia ustere...

Utworzony: 2016-04-08 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 09:38

10. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Pobór opłaty za usługi wodne

Wójt Gminy Przystajń informuje, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), nakładająca na Wójtów nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne. Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo wodne od 1 stycznia 2018 r....

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 09:36

11. Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja

Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Utworzony: 2015-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 08:54

12. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowyc...

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 12:36

13. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy P...

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 12:20

14. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dow...

Utworzony: 2018-03-30 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 12:18

15. Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja

Postanowienie nr 38.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 12:15

16. Projekty uchwał

Projekty uchwał na sesję w dniu 16.04.2018 r.

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 12:13

17. Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97...

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 11:49

18. Rok 2018

Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2018

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 09:27

19. Rok 2018

Okresowa ocena jakości wody za rok 2017 dla gminy Przystajń

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 09:25

20. Rok 2018

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2017 z dnia 29.01.2018 r.

Utworzony: 2018-02-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 09:22