Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wykaz stanowisk, kompetencje

Organizacja Urzędu Gminy

Kierownictwo Urzędu stanowią: 1. Wójt - Henryk Mach 2. Sekretarz - Bogusław Leszczyński 3. Skarbnik - Ewa Kotarska.  W załączniku przedstawiono: - wykaz stanowisk pracy, - zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy - numery pokoi oraz telefonów wewnętrznych poszczególnych...

Utworzony: 2003-06-25 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 12:44

2. Rok 2017

Wyniki badań wody monitoring przeglądowy październik 2017

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 10:03

3. Dane ogólne

Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW

Wójt Gminy Przystajń informuje,  że w dniach od 20 do 30 listopada 2017 roku   odbędzie się nabór osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, zameldowanych na terenie Gminy Przystajń do udziału w projekcie w następującym zakresie:  Montaż kotłów na ...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 15:02

4. Dane ogólne

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń

Szanowni Państwo,   Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie diagnozy i analizy stanu istniejącego, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i r...

Utworzony: 2017-11-06 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 14:55

5. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.286.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 09:43

6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXXIII.286.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 09:35

7. Podatek rolny

Uchwała Nr XXXIII.281.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 09:25

8. Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 09:22

9. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.287.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 09:13

10. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 09:11

11. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 09:09

12. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.283.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 09:08

13. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 08:57

14. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.281.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 08:56

15. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.280.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 08:55

16. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.279.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 08:53

17. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.289.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 08:23

18. rok 2017

Uchwała Nr XXXIII.288.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawi...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 08:22

19. rok 2017

Protokół NR XXXII.2017 z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dni...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-14 09:11

20. Rok 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Utworzony: 2017-01-11 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 11:04