główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023

Protokół nr VII.2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 13 maja 2...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 14:40

2. Rok 2019

Zapytanie ofertowe: Wykonanie nawodnienia boiska sportowego wraz z instalacją pompy ...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 13:13

3. Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji

Postanowienie - posiedzenie 24.05.2019 r.

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 11:07

4. Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające

Uchwała nr VII.59.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 10:17

5. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach o zarejestrowanych listach ka...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:40

6. Konsultacje z mieszkańcami

Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu prz...

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:11

7. Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające

Uchwała nr VII.60.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przys...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:06

8. Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające

Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:21

9. rok 2015

Uchwała Nr IV.35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkow...

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2015/1088/akt.pdf Zmiana uchwały -> patrz Uchwała nr XL.349.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi Zmiana uchwały - patrz: Uchwał...

Utworzony: 2015-02-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:18

10. rok 2009

uchwała Nr XXIX/14/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerom i pla...

Zmiana uchwały - patrz: Uchwała nr VII.55.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/14/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerom i placowi zlokalizowanym na terenie gminy Przystajń (Dz. U. Woj. Śl. z 2009 r., nr 62, poz. 1393).

Utworzony: 2009-05-04 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:16

11. rok 2015

Uchwała Nr VII.55.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej sta...

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2015/3206/akt.pdf Zmiana uchwały - patrz: Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.52.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3206).

Utworzony: 2015-06-01 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:15

12. rok 2013

Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wybo...

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2013/2663/akt.pdf Zmiana uchwały - patrz: Uchwała Nr IV.34.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Zmiana uchwały - patrz: Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody us...

Utworzony: 2013-03-11 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:13

13. rok 2019

Uchwała nr VII.60.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przys...

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 09:30

14. rok 2019

Uchwała nr VII.59.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 09:27

15. rok 2019

Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 09:24

16. rok 2019

Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu prz...

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 09:22

17. rok 2019

Uchwała nr VII.56.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi zlokal...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 08:56

18. rok 2019

Uchwała nr VII.55.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/14/09...

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 08:53

19. rok 2019

Uchwała nr VII.54.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV.35.2015...

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 08:45

20. rok 2019

Uchwała nr VII.53.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opł...

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 08:38