główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkur...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 08:16

2. Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkur...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 08:15

3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Utworzony: 2013-02-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 14:45

4. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 14:24

5. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowyc...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:23

6. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy P...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:12

7. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy po...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 12:44

8. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy po...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 12:41

9. Rok 2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 15:12

10. Realizacja budżetu gminy 2020 r.

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały w sprawie Wi...

Utworzony: 2019-12-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:50

11. Realizacja budżetu gminy 2020 r.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżet...

Utworzony: 2019-12-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:49

12. Realizacja budżetu gminy 2020 r.

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały budżetowej n...

Utworzony: 2019-12-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:47

13. Realizacja budżetu gminy 2020 r.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń wynikającej z plan...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:32

14. Realizacja budżetu gminy 2020 r.

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetow...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:31

15. rok 2019

Uchwała nr XIV.97.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współ...

Nieważność uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.30.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Utworzony: 2019-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:23

16. rok 2019

Uchwała nr XIV.96.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Progr...

Nieważność uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.28.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Utworzony: 2019-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:21

17. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian planów finansowych ...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:07

18. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pr...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:02

19. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozp...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 09:01

20. Zarządzenia z 2020 r.

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania dof...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 08:46