Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-01-18 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2. Data: 2019-01-17 12:03
Dział: Inne > Współpraca z organizacjami pozarządowymi > Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
3. Data: 2019-01-17 09:24
Dział: Urząd Gminy > Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na I i II 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4. Data: 2019-01-17 09:24
Dział: Urząd Gminy > Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na I i II 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść harmonogramu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5. Data: 2019-01-16 08:52
Dział: Prawo Miejscowe > Budżet Gminy Przystajń > Budżet gminy 2019 r. > Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przystań na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opublikowaną w DzUWŚl wersję budżetu gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6. Data: 2019-01-15 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne > ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2019 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
7. Data: 2019-01-15 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne > ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2019 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
8. Data: 2019-01-15 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne > ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2019 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
9. Data: 2019-01-15 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne > ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2019 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
10. Data: 2019-01-15 10:14
Dział: Organy Gminy > Komisje Rady > Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja > Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 21.01.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›