Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-08-18 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2. Data: 2017-08-18 10:30
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) > Sprawy oświaty > Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura
Wykonanie: Alina Piśniak
3. Data: 2017-08-18 10:29
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) > Sprawy oświaty > Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach od 15 listopada 2014 r.
Wykonanie: Alina Piśniak
4. Data: 2017-08-18 10:27
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) > Sprawy oświaty > Przyznanie zasiłku szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
5. Data: 2017-08-18 10:25
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) > Sprawy oświaty > Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
6. Data: 2017-08-18 10:24
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) > Sprawy oświaty > Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku .
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych w karcie.
Wykonanie: Alina Piśniak
7. Data: 2017-08-17 14:56
Dział: Inne > Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport z konsultacji społecznych
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
8. Data: 2017-08-17 14:56
Dział: Inne > Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z konsultacji społecznych
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
9. Data: 2017-08-17 13:46
Dział: Organy Gminy > Komisje Rady > Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10. Data: 2017-08-17 12:55
Dział: Prawo Miejscowe > Ochrona środowiska i gospodarka odpadami > Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›