Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-03-18 12:14
Dział: Organy Gminy > Rada Gminy > Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr V.2019 z V sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2. Data: 2019-03-18 12:09
Dział: Organy Gminy > Rada Gminy > Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr V.2019 z V sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie dot. KDR
Wykonanie: Agnieszka Janik
3. Data: 2019-03-15 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4. Data: 2019-03-15 12:10
Dział: Prawo Miejscowe > Budżet Gminy Przystajń > Budżet gminy 2019 r. > Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.36.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
5. Data: 2019-03-15 12:09
Dział: Prawo Miejscowe > Budżet Gminy Przystajń > Budżet gminy 2019 r. > Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.46.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6. Data: 2019-03-15 12:08
Dział: Prawo Miejscowe > Budżet Gminy Przystajń > Budżet gminy 2019 r. > Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.46.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7. Data: 2019-03-15 12:04
Dział: Prawo Miejscowe > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.45.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8. Data: 2019-03-15 12:04
Dział: Prawo Miejscowe > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.45.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9. Data: 2019-03-15 12:01
Dział: Prawo Miejscowe > Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia > rok 2011 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10. Data: 2019-03-15 12:00
Dział: Prawo Miejscowe > Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia > rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.310.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.11/24 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›