główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane ogólne 214569
   Godziny urzędowania 6358
   e-administracja 2272
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2460
   Organizacja urzędu 8236
     Statut Urzędu Gminy 1476
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2901
     Wykaz stanowisk, kompetencje 6393
     REGON 781
     NIP 2763
     Numery kont 2693
     TERYT Gminy 1373
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3589
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 27061
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5296
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 30612
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 11293
     Informacja o wynikach naboru 9105
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2649
   Kontrole 1515
     2011 r. 892
     2012 r. 687
     2013 r. 541
     2014 r. 734
     2015 r. 678
     2016 r. 651
   Ogłoszenia własne 916
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 11585
   Ochrona danych osobowych 189
Organy Gminy
   Wójt Gminy 10382
     Zarządzenia z 2012 r. 17258
     Zarządzenia z 2013 r. 8407
     Zarządzenia z 2014 r. 21223
     Zarządzenia z 2015 r. 24717
     Zarządzenia z 2016 r. 7606
     Zarządzenia z 2017 r. 7204
     Zarządzenia z 2018 r. 6275
     Zarządzenia z 2019 r. 1046
   Rada Gminy 9488
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1103
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 2029
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2304
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1342
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 230
     Skład Rady Gminy Przystajń 128
     Sesje Rady Gminy 7919
    ›    Harmonogram sesji Rady Gminy. 2955
    ›    Projekty uchwał 16099
    ›    Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja 397
    ›    Transmisja sesji Rady Gminy Przystajń 1882
    ›    Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń 937
     Dyżury radnych 1419
    ›    rok 2014 1479
     Protokoły z sesji VII kadencja - lata 2014-2018 4838
    ›    rok 2015 2533
    ›    rok 2016 2611
    ›    rok 2017 1941
    ›    rok 2018 1163
     Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 646
     Uchwały dot. diet radnych 1503
     Kodeks etyczny radnego 2419
    ›    rok 2006 1325
    ›    rok 2007 2178
    ›    rok 2008 1611
    ›    rok 2009 1529
    ›    rok 2010 1483
    ›    rok 2010 618
    ›    rok 2011 2341
    ›    rok 2012 3514
    ›    rok 2013 2453
    ›    rok 2014 3256
   Komisje Rady 4974
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1309
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1513
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 842
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 604
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 627
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 638
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 66
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1158
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1438
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 814
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 555
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 580
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 513
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 65
     Komisja Rewizyjna 1000
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1243
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 778
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 659
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 495
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1625
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 573
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 73
     Komisja skarg, wniosków i petycji 41
    ›    Skład Komisji - kadencja 2018-2023 71
    ›    Prace Komisji skarg, wniosków i petycji 52
     Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja 88
    ›    Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 101
    ›    Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 96
    ›    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 79
    ›    Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 63
    ›    Wspólne posiedzenia komisji stałych 71
   Sołectwa 2661
     Referat finansowy 294
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8853
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 964
     BIP Szkoły Podstawowej w Przystajni 1806
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1862
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1710
    ›    Statut 721
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2600
    ›    Statut 855
    ›    pozostałe informacje 647
    ›    Ochrona danych osobowych 89
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1573
    ›    Statut 847
    ›    Statut 1025
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2857
    ›    Statut 1122
    ›    Karta Dużej Rodziny 543
   Rejestr instytucji kultury 1426
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16766
Prawo Miejscowe
   Statut 3372
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 6331
     Rok 2004 12265
     Rok 2005 8916
     rok 2006 5134
     rok 2006 - V kadencja 3105
     rok 2007 7612
     rok 2008 5983
     rok 2009 3622
     rok 2010 3366
     rok 2011 6130
     rok 2012 18304
     rok 2013 8101
     rok 2014 5184
     rok 2014 - VII kadencja 2774
     rok 2015 16151
     rok 2016 4763
     rok 2017 3515
     rok 2018 5494
     rok 2018 - VIII kadencja 574
     rok 2019 647
   Strategia rozwoju 4912
   Zagospodarowanie przestrzenne 14262
   Plany Odnowy Miejscowości 1908
   Raporty o stanie gminy 16
   Budżet Gminy Przystajń 6629
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3654
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1632
     Budżet gminy 2004 r. 336
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1560
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2782
     Budżet gminy 2005 r. 336
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2434
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 1054
     Budżet gminy 2006 r. 389
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2579
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1371
     Budżet gminy 2007 r. 407
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1719
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1451
     Budżet gminy 2008 r. 324
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1363
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1460
     Budżet gminy 2009 r. 367
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1984
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1277
     Budżet gminy 2010 r. 435
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2630
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1511
    ›    Budżet 2011 r. 692
     Budżet gminy 2011 r, 433
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 6262
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3728
     Budżet gminy 2012 r. 361
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2802
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1713
     Budżet gminy 2013 r. 376
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3611
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2288
     Budżet gminy 2014 r. 573
     Budżet gminy 2015 r. 736
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 6284
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2402
     Budżet Gminy 2016 r. 741
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1945
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1550
     Budżet gminy 2017 r. 569
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 2075
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 920
     Budżet gminy 2018 r. 469
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 1631
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 589
     Budżet gminy 2019 r. 130
    ›    Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające 318
    ›    Realizacja budżetu gminy 2019 r. 106
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1416
     Pomoc publiczna 708
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 802
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 621
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 582
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 458
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 516
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 213
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 73
    ›    Pomoc publiczna w 2018 roku 28
     Prezentacje dot. budżetu gminy 778
   Sprawozdania finansowe 33
     Sprawozdania finansowe za 2018 r. 42
   Podatki i opłaty lokalne 5469
     Podatek od nieruchomości 7085
     Podatek rolny 4644
     Podatek leśny 4088
     Podatek od posiadania psów 1132
     Opłata administracyjna 1612
     Opłata targowa 1417
     Podatek od środków transportowych 3504
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3040
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 907
     Zwrot podatku akcyzowego 741
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 149
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4735
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2785
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1167
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 754
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1149
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 461
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 526
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 394
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2550
     Decyzje środowiskowe 5005
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 650
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1334
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 489
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 478
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1007
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2249
   Konsultacje z mieszkańcami 1136
     Konsultacje 2417
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 834
     Konsultacje projektów uchwał 248
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3476
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7434
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4472
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 37319
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1877
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 2003
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1512
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 88135
     Rok 2019 9679
     Rok 2018 18706
     Rok 2017 29262
     rok 2016 23865
     rok 2015 10172
     rok 2014 40532
     rok 2013 19610
     rok 2012 8980
     rok 2011 9365
     rok 2010 53416
     rok 2009 11103
     rok 2008 22702
     rok 2007 29038
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 20681
     rok 2010 5306
     rok 2011 39542
     rok 2012 4204
     rok 2013 9507
     rok 2014 22342
     rok 2015 17956
     rok 2016 25057
     Rok 2017 18954
     Rok 2018 21146
     Rok 2019 9299
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 4135
     Dowody osobiste 768
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 900
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 815
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 721
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 659
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 795
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 694
     Sprawy meldunkowe 747
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 533
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 545
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 523
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 537
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 447
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 453
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 473
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 542
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 447
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 438
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 557
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 587
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 489
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 512
    ›    Nadawanie numeru PESEL 553
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 380
     Sprawy Stanu Cywilnego 954
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 574
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 476
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 564
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 557
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 526
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 500
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 404
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 419
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 453
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 533
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 577
     Zaopatrzenie w wodę 600
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 570
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 918
     Ochrona środowiska 813
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 683
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 572
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1026
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 499
     Działalność gospodarcza 917
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 809
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 513
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 478
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 312
     Gospodarka nieruchomościami 839
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 490
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 526
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 523
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 449
     Zagospodarowanie przestrzenne 1107
    ›    Wypis i wyrys 1032
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 587
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 664
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 495
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 642
     Sprawy finansowe 610
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 798
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 664
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 547
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 520
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 643
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 604
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 531
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 605
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 600
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 463
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 614
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 594
    ›    Podwyższanie wartości weksla 605
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 587
     Sprawy oświaty 803
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 845
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 676
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 1105
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 896
     Sprawy opieki społecznej 564
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 605
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 545
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 484
     Sprawy pozostałe 838
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 489
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 466
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 434
    ›    Sporządzenie testamentu 513
   Bezpłatne porady prawne 1441
Inne (w tym Projekty UE)
   Informacje o dotacjach unijnych 1302
   Informacje dla przedsiębiorców 880
   Wybory i referenda 612
     Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 200
   Emisja obligacji 1123
     Emisja obligacji 2013 r. 1329
     Emisja obligacji 2014 r. 4255
     Emisja obligacji 2018 r. 674
   Wybory ławników 104
   Pomoc dla rodzin 653
     Karta Dużej Rodziny 663
     Program 500+ 640
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 356
     Statuty Sołectw 478
     Sołectwa 627
   Majątek publiczny 1820
     2005 rok 2278
     2006 rok 989
     2007 rok 447
     2008 rok 541
     2009 rok 442
     2010 rok 550
     2011 rok 342
     2012 rok 299
     2013 rok 325
     2014 rok 467
     2015 rok 298
     2016 rok 134
     2017 rok 68
     2018 rok 86
     2019 rok 18
   Wodociąg gminny - informacje 1636
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 917
    ›    Rok 2010 524
    ›    Rok 2011 465
    ›    Rok 2012 1053
    ›    Rok 2013 792
    ›    Rok 2014 376
    ›    Rok 2015 876
    ›    Rok 2016 635
    ›    Rok 2017 627
    ›    Rok 2018 460
    ›    Rok 2019 63
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 1395
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3085
     Rok 2004 1247
     Rok 2005 1082
     Rok 2006 411
     Rok 2007 524
   Oświadczenia majątkowe 7016
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 5041
     Radni - V kadencja (2006-2010) 3419
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4901
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 9105
     Radni VIII kadencja (2018-2023) 797
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 5084
     Wójt Gminy 1424
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 1909
     Urząd 4604
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 6888
   Przejrzysta Polska 2043
     Wykaz zadań do realizacji 759
     Realizacja zadań 665
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2961
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 46989
     Wykaz organizacji pozarządowych 1626
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1201
     Oferty realizacji zadań publicznych 423
   Ochrona i promocja zdrowia 1293
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 543
     Programy zdrowotne 127
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 390
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 41558
   Informacja publiczna 610
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2288
     Ponowne wykorzystywanie 279
   Redakcja Biuletynu 2444
   Petycje 1095
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa" 119
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 515
    Strategia RIT Subregionu Północnego 574
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 607
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 578
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2348
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1538
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1416
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 849
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 863
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 422
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 397
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 461
   dostęp do aktów prawnych 1528
     dostęp do Dziennika Ustaw 798
     dostęp do Monitora Polskiego 433
   Narodowe Siły Rezerwowe 2045
Łączna liczba odwiedzin:1829272