główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane ogólne 227444
   Godziny urzędowania 6994
   e-administracja 2522
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2540
   Organizacja urzędu 8718
     Statut Urzędu Gminy 1568
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 3042
     Wykaz stanowisk, kompetencje 6880
     REGON 870
     NIP 3755
     Numery kont 2939
     TERYT Gminy 1475
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3697
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 28904
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5551
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 31922
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 11668
     Informacja o wynikach naboru 9392
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2835
   Kontrole 1754
     2011 r. 1039
     2012 r. 731
     2013 r. 579
     2014 r. 785
     2015 r. 733
     2016 r. 788
     2019 r. 111
   Ogłoszenia własne 1263
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 13152
   Ochrona danych osobowych 291
Organy Gminy
   Wójt Gminy 11162
     Zarządzenia z 2012 r. 17634
     Zarządzenia z 2013 r. 8908
     Zarządzenia z 2014 r. 21785
     Zarządzenia z 2015 r. 25463
     Zarządzenia z 2016 r. 8248
     Zarządzenia z 2017 r. 7763
     Zarządzenia z 2018 r. 7276
     Zarządzenia z 2019 r. 2245
     Zarządzenia z 2020 r. 371
   Rada Gminy 10526
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1165
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 2086
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2365
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1398
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 390
     Skład Rady Gminy Przystajń 387
     Sesje Rady Gminy 8662
    ›    Harmonogram pracy Rady Gminy. 3301
    ›    Projekty uchwał 16536
    ›    Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja 775
    ›    Transmisja sesji Rady Gminy Przystajń 4317
    ›    Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń 1889
     Dyżury radnych 1502
    ›    rok 2014 1543
     Protokoły z sesji VII kadencja - lata 2014-2018 4906
    ›    rok 2015 2661
    ›    rok 2016 2718
    ›    rok 2017 2167
    ›    rok 2018 1308
     Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 1105
     Uchwały dot. diet radnych 1717
     Kodeks etyczny radnego 2474
    ›    rok 2006 1373
    ›    rok 2007 2373
    ›    rok 2008 1796
    ›    rok 2009 1663
    ›    rok 2010 1622
    ›    rok 2010 670
    ›    rok 2011 2492
    ›    rok 2012 3611
    ›    rok 2013 2563
    ›    rok 2014 3349
   Komisje Rady 5168
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1386
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1635
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 890
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 657
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 735
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 683
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 133
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1220
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1600
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 865
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 609
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 627
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 571
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 129
     Komisja Rewizyjna 1056
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1406
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 838
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 721
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 554
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 2677
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 640
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 213
     Komisja skarg, wniosków i petycji 104
    ›    Skład Komisji - kadencja 2018-2023 132
    ›    Prace Komisji skarg, wniosków i petycji 117
     Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja 172
    ›    Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 220
    ›    Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 221
    ›    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 186
    ›    Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 153
    ›    Wspólne posiedzenia komisji stałych 186
   Sołectwa 2860
     Referat finansowy 325
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 9039
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 1078
     BIP Szkoły Podstawowej w Przystajni 1978
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 2202
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1982
    ›    Statut 770
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2915
    ›    Statut 918
    ›    pozostałe informacje 723
    ›    Ochrona danych osobowych 145
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1762
    ›    Statut 904
    ›    Statut 1071
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2994
    ›    Statut 1183
    ›    Karta Dużej Rodziny 596
   Rejestr instytucji kultury 1521
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 17006
Prawo Miejscowe
   Statut 3526
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 6971
     Rok 2004 12616
     Rok 2005 9220
     rok 2006 5256
     rok 2006 - V kadencja 3252
     rok 2007 7942
     rok 2008 6284
     rok 2009 3916
     rok 2010 3592
     rok 2011 6496
     rok 2012 18666
     rok 2013 8544
     rok 2014 5466
     rok 2014 - VII kadencja 2895
     rok 2015 16493
     rok 2016 5241
     rok 2017 3957
     rok 2018 6698
     rok 2018 - VIII kadencja 775
     rok 2019 1435
     rok 2020 155
   Strategia rozwoju 5118
   Zagospodarowanie przestrzenne 16724
   Plany Odnowy Miejscowości 2010
   Raporty o stanie gminy 178
   Budżet Gminy Przystajń 6997
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3726
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1664
     Budżet gminy 2004 r. 372
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1596
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2858
     Budżet gminy 2005 r. 372
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2488
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 1103
     Budżet gminy 2006 r. 424
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2663
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1433
     Budżet gminy 2007 r. 443
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1785
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1527
     Budżet gminy 2008 r. 366
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1421
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1591
     Budżet gminy 2009 r. 408
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 2068
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1372
     Budżet gminy 2010 r. 467
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2750
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1583
    ›    Budżet 2011 r. 746
     Budżet gminy 2011 r, 512
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 6381
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3843
     Budżet gminy 2012 r. 398
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 3020
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1793
     Budżet gminy 2013 r. 413
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3746
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2389
     Budżet gminy 2014 r. 603
     Budżet gminy 2015 r. 781
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 6602
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2512
     Budżet Gminy 2016 r. 847
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 2080
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1694
     Budżet gminy 2017 r. 678
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 2390
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 1064
     Budżet gminy 2018 r. 555
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 1783
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 836
     Budżet gminy 2019 r. 305
    ›    Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające 620
    ›    Realizacja budżetu gminy 2019 r. 361
     Budżet gminy 2020 r. 123
    ›    Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające 160
    ›    Realizacja budżetu gminy 2020 r. 62
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1460
     Pomoc publiczna 745
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 844
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 657
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 626
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 498
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 553
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 251
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 111
    ›    Pomoc publiczna w 2018 roku 57
     Prezentacje dot. budżetu gminy 913
   Sprawozdania finansowe 204
     Sprawozdania finansowe za 2018 r. 102
   Podatki i opłaty lokalne 5924
     Podatek od nieruchomości 7605
     Podatek rolny 4866
     Podatek leśny 4274
     Podatek od posiadania psów 1191
     Opłata administracyjna 1652
     Opłata targowa 1471
     Podatek od środków transportowych 3709
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3956
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 1398
     Zwrot podatku akcyzowego 934
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 247
   Rewitalizacja 84
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 5106
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2874
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1234
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 800
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1241
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 530
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 569
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 602
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2617
     Decyzje środowiskowe 5520
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 713
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1394
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 526
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 543
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1161
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2405
   Konsultacje z mieszkańcami 1231
     Konsultacje 2547
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 960
     Konsultacje projektów uchwał 330
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3699
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7676
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4709
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 38154
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2198
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 2073
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 2061
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 91560
     Rok 2020 4688
     Rok 2019 23205
     Rok 2018 19018
     Rok 2017 30733
     rok 2016 24721
     rok 2015 10214
     rok 2014 40662
     rok 2013 19760
     rok 2012 9062
     rok 2011 9437
     rok 2010 53571
     rok 2009 11145
     rok 2008 22967
     rok 2007 29163
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 23416
     rok 2010 5551
     rok 2011 39674
     rok 2012 4317
     rok 2013 9547
     rok 2014 22382
     rok 2015 18086
     rok 2016 25813
     Rok 2017 19138
     Rok 2018 21603
     Rok 2019 21757
     Rok 2020 3455
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 4337
     Dowody osobiste 812
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 1002
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 871
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 774
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 709
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 875
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 748
     Sprawy meldunkowe 820
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 604
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 605
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 578
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 596
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 510
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 525
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 526
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 636
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 505
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 491
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 716
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 648
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 538
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 563
    ›    Nadawanie numeru PESEL 603
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 449
     Sprawy Stanu Cywilnego 1118
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 657
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 528
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 621
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 618
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 582
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 554
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 450
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 470
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 518
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 592
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 643
     Zaopatrzenie w wodę 702
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 704
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 1131
     Ochrona środowiska 867
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 757
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 630
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1112
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 549
     Działalność gospodarcza 975
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 871
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 563
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 527
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 363
     Gospodarka nieruchomościami 895
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 582
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 615
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 617
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 533
     Zagospodarowanie przestrzenne 1190
    ›    Wypis i wyrys 1162
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 649
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 734
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 541
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 705
     Sprawy finansowe 693
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 969
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 730
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 592
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 581
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 692
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 655
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 584
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 652
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 645
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 503
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 661
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 643
    ›    Podwyższanie wartości weksla 699
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 695
     Sprawy oświaty 876
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 956
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 752
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 1168
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 1151
     Sprawy opieki społecznej 600
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 645
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 596
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 533
     Sprawy pozostałe 957
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 539
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 520
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 486
    ›    Sporządzenie testamentu 569
   Bezpłatne porady prawne 1686
Inne (w tym Projekty UE)
   Informacje o dotacjach unijnych 1489
   Informacje dla przedsiębiorców 957
   Wybory i referenda 875
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 299
   Emisja obligacji 1253
     Emisja obligacji 2013 r. 1399
     Emisja obligacji 2014 r. 4328
     Emisja obligacji 2018 r. 811
   Wybory ławników 197
   Pomoc dla rodzin 725
     Karta Dużej Rodziny 716
     Program 500+ 717
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 385
     Statuty Sołectw 511
     Sołectwa 650
   Majątek publiczny 1911
     2005 rok 2316
     2006 rok 1023
     2007 rok 485
     2008 rok 574
     2009 rok 476
     2010 rok 589
     2011 rok 375
     2012 rok 335
     2013 rok 364
     2014 rok 500
     2015 rok 335
     2016 rok 174
     2017 rok 103
     2018 rok 128
     2019 rok 59
   Wodociąg gminny - informacje 1890
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 1138
    ›    Rok 2010 624
    ›    Rok 2011 509
    ›    Rok 2012 1101
    ›    Rok 2013 836
    ›    Rok 2014 424
    ›    Rok 2015 923
    ›    Rok 2016 722
    ›    Rok 2017 722
    ›    Rok 2018 550
    ›    Rok 2019 223
    ›    Rok 2020 25
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3159
     Rok 2004 1307
     Rok 2005 1114
     Rok 2006 444
     Rok 2007 551
   Oświadczenia majątkowe 7562
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 9434
     Radni VIII kadencja (2018-2023) 1479
     Wójt Gminy 1542
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 2291
     Urząd 4886
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 7248
   Przejrzysta Polska 2112
     Wykaz zadań do realizacji 796
     Realizacja zadań 700
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3042
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 54208
     Wykaz organizacji pozarządowych 1662
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1277
     Oferty realizacji zadań publicznych 465
   Ochrona i promocja zdrowia 1397
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 578
     Programy zdrowotne 158
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 429
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 42325
   Informacja publiczna 677
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2331
     Ponowne wykorzystywanie 317
   Redakcja Biuletynu 2500
   Petycje 1161
   RPO WSL 2014-2020 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni 63
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa" 256
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 677
    Strategia RIT Subregionu Północnego 624
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 659
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 665
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2440
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1615
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1492
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 906
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 991
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 519
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 563
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 603
   RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości" 60
   RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni" 39
   RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń 36
   dostęp do aktów prawnych 1670
     dostęp do Dziennika Ustaw 835
     dostęp do Monitora Polskiego 472
   Narodowe Siły Rezerwowe 2125
Łączna liczba odwiedzin:1951935