Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1771724
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ209450
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 209450
   Godziny urzędowania 6176
   e-administracja 2203
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2418
   Organizacja urzędu 8096
     Statut Urzędu Gminy 1448
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2796
     Wykaz stanowisk, kompetencje 6276
     REGON 764
     NIP 2643
     Numery kont 2641
     TERYT Gminy 1351
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3551
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 26519
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5222
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 30200
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 11174
     Informacja o wynikach naboru 9007
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2604
   Kontrole 1468
     2011 r. 873
     2012 r. 675
     2013 r. 524
     2014 r. 717
     2015 r. 663
     2016 r. 610
   Ogłoszenia własne 810
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 10979
   Ochrona danych osobowych 160
Organy Gminy
   Wójt Gminy 10115
     Zarządzenia z 2012 r. 16906
     Zarządzenia z 2013 r. 8119
     Zarządzenia z 2014 r. 20858
     Zarządzenia z 2015 r. 24278
     Zarządzenia z 2016 r. 7056
     Zarządzenia z 2017 r. 6760
     Zarządzenia z 2018 r. 5362
     Zarządzenia z 2019 r. 280
   Rada Gminy 9034
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1084
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 2009
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2277
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1312
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 178
     Skład Rady Gminy Przystajń 88
     Sesje Rady Gminy 7556
    ›    Harmonogram sesji Rady Gminy. 2830
    ›    Projekty uchwał 15550
    ›    Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja 262
    ›    Transmisja sesji Rady Gminy Przystajń 1042
    ›    Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń 515
     Dyżury radnych 1360
    ›    rok 2014 1459
     Protokoły z sesji VII kadencja - lata 2014-2018 4807
    ›    rok 2015 2466
    ›    rok 2016 2545
    ›    rok 2017 1855
    ›    rok 2018 1076
     Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 405
     Uchwały dot. diet radnych 1367
     Kodeks etyczny radnego 2394
    ›    rok 2006 1298
    ›    rok 2007 2092
    ›    rok 2008 1534
    ›    rok 2009 1470
    ›    rok 2010 1430
    ›    rok 2010 591
    ›    rok 2011 2284
    ›    rok 2012 3455
    ›    rok 2013 2396
    ›    rok 2014 3198
   Komisje Rady 4898
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1279
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1455
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 821
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 588
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 597
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 618
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 38
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1141
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1382
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 794
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 539
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 558
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 488
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 42
     Komisja Rewizyjna 975
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1172
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 757
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 639
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 473
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1544
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 555
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 42
     Komisja skarg, wniosków i petycji 25
    ›    Skład Komisji - kadencja 2018-2023 42
    ›    Prace Komisji skarg, wniosków i petycji 36
     Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja 53
    ›    Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 50
    ›    Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 54
    ›    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 43
    ›    Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 40
    ›    Wspólne posiedzenia komisji stałych 53
   Sołectwa 2587
     Referat finansowy 285
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8763
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 930
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1766
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1783
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1647
    ›    Statut 707
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2530
    ›    Statut 829
    ›    pozostałe informacje 620
    ›    Ochrona danych osobowych 65
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1504
    ›    Statut 825
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1789
    ›    Statut 998
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2831
    ›    Statut 1096
    ›    Karta Dużej Rodziny 515
   Rejestr instytucji kultury 1397
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16567
Prawo Miejscowe
   Statut 3298
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 6148
     Rok 2004 11972
     Rok 2005 8689
     rok 2006 4953
     rok 2006 - V kadencja 3025
     rok 2007 7393
     rok 2008 5781
     rok 2009 3463
     rok 2010 3177
     rok 2011 5757
     rok 2012 17971
     rok 2013 7818
     rok 2014 4949
     rok 2014 - VII kadencja 2689
     rok 2015 15668
     rok 2016 4418
     rok 2017 3048
     rok 2018 4712
     rok 2018 - VIII kadencja 390
     rok 2019 247
   Strategia rozwoju 4836
   Zagospodarowanie przestrzenne 13241
   Plany Odnowy Miejscowości 1873
   Budżet Gminy Przystajń 6476
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3589
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1599
     Budżet gminy 2004 r. 324
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1534
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2716
     Budżet gminy 2005 r. 325
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2363
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 1029
     Budżet gminy 2006 r. 376
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2506
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1336
     Budżet gminy 2007 r. 396
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1647
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1408
     Budżet gminy 2008 r. 308
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1310
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1387
     Budżet gminy 2009 r. 356
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1909
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1224
     Budżet gminy 2010 r. 422
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2508
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1448
    ›    Budżet 2011 r. 671
     Budżet gminy 2011 r, 421
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 6124
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3601
     Budżet gminy 2012 r. 350
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2656
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1626
     Budżet gminy 2013 r. 362
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3392
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2207
     Budżet gminy 2014 r. 557
     Budżet gminy 2015 r. 716
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 6124
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2321
     Budżet Gminy 2016 r. 716
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1823
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1467
     Budżet gminy 2017 r. 542
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 1887
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 825
     Budżet gminy 2018 r. 419
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 1464
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 470
     Budżet gminy 2019 r. 64
    ›    Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające 142
    ›    Realizacja budżetu gminy 2019 r. 38
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1398
     Pomoc publiczna 692
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 780
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 598
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 560
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 441
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 496
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 195
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 55
     Prezentacje dot. budżetu gminy 749
   Podatki i opłaty lokalne 5371
     Podatek od nieruchomości 6909
     Podatek rolny 4523
     Podatek leśny 3992
     Podatek od posiadania psów 1114
     Opłata administracyjna 1587
     Opłata targowa 1372
     Podatek od środków transportowych 3413
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2915
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 874
     Zwrot podatku akcyzowego 713
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 129
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4612
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2751
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1140
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 733
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1120
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 444
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 500
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 352
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2513
     Decyzje środowiskowe 4813
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 634
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1291
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 472
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 459
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 949
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2190
   Konsultacje z mieszkańcami 1101
     Konsultacje 2357
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 798
     Konsultacje projektów uchwał 218
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3387
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7361
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4381
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 36929
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1766
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1968
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1337
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 86950
     Rok 2019 4138
     Rok 2018 18473
     Rok 2017 28029
     rok 2016 23482
     rok 2015 10058
     rok 2014 40406
     rok 2013 19377
     rok 2012 8927
     rok 2011 9220
     rok 2010 53084
     rok 2009 11073
     rok 2008 22608
     rok 2007 28932
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 19740
     rok 2010 5163
     rok 2011 39389
     rok 2012 4158
     rok 2013 9489
     rok 2014 22325
     rok 2015 17898
     rok 2016 24806
     Rok 2017 18860
     Rok 2018 20921
     Rok 2019 3574
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 4053
     Dowody osobiste 751
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 875
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 794
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 704
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 637
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 773
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 665
     Sprawy meldunkowe 721
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 517
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 522
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 504
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 515
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 427
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 424
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 453
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 520
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 423
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 417
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 534
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 564
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 464
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 493
    ›    Nadawanie numeru PESEL 537
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 362
     Sprawy Stanu Cywilnego 904
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 555
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 458
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 547
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 518
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 504
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 479
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 381
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 394
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 438
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 511
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 560
     Zaopatrzenie w wodę 584
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 541
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 891
     Ochrona środowiska 789
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 651
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 547
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 993
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 478
     Działalność gospodarcza 900
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 783
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 492
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 460
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 289
     Gospodarka nieruchomościami 822
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 467
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 508
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 498
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 431
     Zagospodarowanie przestrzenne 1079
    ›    Wypis i wyrys 1002
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 563
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 640
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 476
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 621
     Sprawy finansowe 597
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 767
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 642
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 525
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 503
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 627
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 578
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 510
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 586
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 578
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 441
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 593
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 573
    ›    Podwyższanie wartości weksla 583
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 564
     Sprawy oświaty 776
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 726
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 640
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 1072
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 829
     Sprawy opieki społecznej 553
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 584
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 523
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 465
     Sprawy pozostałe 817
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 472
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 445
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 417
    ›    Sporządzenie testamentu 495
   Bezpłatne porady prawne 1372
Inne (w tym Projekty UE)
   Informacje o dotacjach unijnych 1257
   Informacje dla przedsiębiorców 843
   Wybory i referenda 494
     Wybory samorządowe 2018 r. 1677
   Emisja obligacji 1085
     Emisja obligacji 2013 r. 1277
     Emisja obligacji 2014 r. 4199
     Emisja obligacji 2018 r. 503
   Pomoc dla rodzin 634
     Karta Dużej Rodziny 631
     Program 500+ 626
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 333
     Statuty Sołectw 463
     Sołectwa 611
   Majątek publiczny 1800
     2005 rok 2240
     2006 rok 966
     2007 rok 429
     2008 rok 526
     2009 rok 426
     2010 rok 535
     2011 rok 326
     2012 rok 285
     2013 rok 313
     2014 rok 452
     2015 rok 286
     2016 rok 119
     2017 rok 50
     2018 rok 69
   Wodociąg gminny - informacje 1576
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 843
    ›    Rok 2010 492
    ›    Rok 2011 428
    ›    Rok 2012 1012
    ›    Rok 2013 743
    ›    Rok 2014 344
    ›    Rok 2015 842
    ›    Rok 2016 556
    ›    Rok 2017 544
    ›    Rok 2018 372
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 1278
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3037
     Rok 2004 1209
     Rok 2005 1054
     Rok 2006 397
     Rok 2007 514
   Oświadczenia majątkowe 6712
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4883
     Radni - V kadencja (2006-2010) 3308
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4787
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 8847
     Radni VIII kadencja (2018-2023) 368
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4983
     Wójt Gminy 1359
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 1738
     Urząd 4407
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 6582
   Przejrzysta Polska 2016
     Wykaz zadań do realizacji 746
     Realizacja zadań 653
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2931
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 44114
     Wykaz organizacji pozarządowych 1609
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1162
     Oferty realizacji zadań publicznych 402
   Ochrona i promocja zdrowia 1275
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 530
     Programy zdrowotne 114
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 374
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 41114
   Informacja publiczna 584
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2274
     Ponowne wykorzystywanie 262
   Redakcja Biuletynu 2406
   Petycje 1054
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa" 76
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 420
    Strategia RIT Subregionu Północnego 554
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 570
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 555
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2312
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1502
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1377
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 817
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 825
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 389
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 364
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 416
   dostęp do aktów prawnych 1488
     dostęp do Dziennika Ustaw 779
     dostęp do Monitora Polskiego 420
   Narodowe Siły Rezerwowe 1989