główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane ogólne 224007
   Godziny urzędowania 6809
   e-administracja 2432
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2504
   Organizacja urzędu 8603
     Statut Urzędu Gminy 1536
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2996
     Wykaz stanowisk, kompetencje 6781
     REGON 837
     NIP 3480
     Numery kont 2876
     TERYT Gminy 1450
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3664
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 28433
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5490
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 31590
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 11575
     Informacja o wynikach naboru 9313
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2790
   Kontrole 1692
     2011 r. 1013
     2012 r. 717
     2013 r. 566
     2014 r. 771
     2015 r. 720
     2016 r. 762
     2019 r. 51
   Ogłoszenia własne 1145
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 12638
   Ochrona danych osobowych 257
Organy Gminy
   Wójt Gminy 10936
     Zarządzenia z 2012 r. 17455
     Zarządzenia z 2013 r. 8675
     Zarządzenia z 2014 r. 21527
     Zarządzenia z 2015 r. 25202
     Zarządzenia z 2016 r. 7961
     Zarządzenia z 2017 r. 7490
     Zarządzenia z 2018 r. 6791
     Zarządzenia z 2019 r. 1832
     Zarządzenia z 2020 r. 29
   Rada Gminy 10253
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1136
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 2062
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2342
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1377
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 336
     Skład Rady Gminy Przystajń 283
     Sesje Rady Gminy 8450
    ›    Harmonogram sesji Rady Gminy. 3178
    ›    Projekty uchwał 16438
    ›    Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja 619
    ›    Transmisja sesji Rady Gminy Przystajń 3829
    ›    Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń 1653
     Dyżury radnych 1475
    ›    rok 2014 1518
     Protokoły z sesji VII kadencja - lata 2014-2018 4885
    ›    rok 2015 2606
    ›    rok 2016 2672
    ›    rok 2017 2105
    ›    rok 2018 1248
     Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 991
     Uchwały dot. diet radnych 1661
     Kodeks etyczny radnego 2461
    ›    rok 2006 1355
    ›    rok 2007 2297
    ›    rok 2008 1728
    ›    rok 2009 1621
    ›    rok 2010 1574
    ›    rok 2010 650
    ›    rok 2011 2415
    ›    rok 2012 3571
    ›    rok 2013 2513
    ›    rok 2014 3304
   Komisje Rady 5113
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1366
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1581
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 872
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 633
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 713
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 665
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 103
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1198
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1516
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 842
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 587
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 609
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 545
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 103
     Komisja Rewizyjna 1040
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1336
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 813
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 696
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 526
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 2517
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 613
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 185
     Komisja skarg, wniosków i petycji 88
    ›    Skład Komisji - kadencja 2018-2023 108
    ›    Prace Komisji skarg, wniosków i petycji 90
     Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja 154
    ›    Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 165
    ›    Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 164
    ›    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 130
    ›    Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 117
    ›    Wspólne posiedzenia komisji stałych 145
   Sołectwa 2804
     Referat finansowy 315
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8979
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 1039
     BIP Szkoły Podstawowej w Przystajni 1920
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 2090
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1930
    ›    Statut 753
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2834
    ›    Statut 893
    ›    pozostałe informacje 695
    ›    Ochrona danych osobowych 123
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1714
    ›    Statut 885
    ›    Statut 1055
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2962
    ›    Statut 1160
    ›    Karta Dużej Rodziny 577
   Rejestr instytucji kultury 1490
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16913
Prawo Miejscowe
   Statut 3473
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 6807
     Rok 2004 12431
     Rok 2005 9062
     rok 2006 5203
     rok 2006 - V kadencja 3170
     rok 2007 7752
     rok 2008 6100
     rok 2009 3779
     rok 2010 3468
     rok 2011 6251
     rok 2012 18471
     rok 2013 8290
     rok 2014 5302
     rok 2014 - VII kadencja 2836
     rok 2015 16369
     rok 2016 4993
     rok 2017 3735
     rok 2018 5995
     rok 2018 - VIII kadencja 696
     rok 2019 1166
   Strategia rozwoju 5060
   Zagospodarowanie przestrzenne 16110
   Plany Odnowy Miejscowości 1970
   Raporty o stanie gminy 138
   Budżet Gminy Przystajń 6934
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3690
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1653
     Budżet gminy 2004 r. 359
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1581
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2826
     Budżet gminy 2005 r. 356
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2466
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 1080
     Budżet gminy 2006 r. 409
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2630
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1414
     Budżet gminy 2007 r. 433
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1753
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1491
     Budżet gminy 2008 r. 349
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1398
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1517
     Budżet gminy 2009 r. 391
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 2040
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1336
     Budżet gminy 2010 r. 455
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2682
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1552
    ›    Budżet 2011 r. 728
     Budżet gminy 2011 r, 496
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 6328
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3786
     Budżet gminy 2012 r. 381
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2904
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1763
     Budżet gminy 2013 r. 398
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3696
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2341
     Budżet gminy 2014 r. 592
     Budżet gminy 2015 r. 766
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 6438
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2473
     Budżet Gminy 2016 r. 827
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 2043
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1655
     Budżet gminy 2017 r. 654
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 2284
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 1008
     Budżet gminy 2018 r. 534
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 1727
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 772
     Budżet gminy 2019 r. 270
    ›    Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające 572
    ›    Realizacja budżetu gminy 2019 r. 203
     Budżet gminy 2020 r. 41
    ›    Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające 33
    ›    Realizacja budżetu gminy 2020 r. 24
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1446
     Pomoc publiczna 730
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 827
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 643
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 609
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 483
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 540
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 238
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 101
    ›    Pomoc publiczna w 2018 roku 45
     Prezentacje dot. budżetu gminy 886
   Sprawozdania finansowe 108
     Sprawozdania finansowe za 2018 r. 65
   Podatki i opłaty lokalne 5793
     Podatek od nieruchomości 7400
     Podatek rolny 4792
     Podatek leśny 4210
     Podatek od posiadania psów 1158
     Opłata administracyjna 1637
     Opłata targowa 1449
     Podatek od środków transportowych 3605
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3637
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 1263
     Zwrot podatku akcyzowego 885
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 232
   Rewitalizacja 37
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4989
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2846
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1202
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 781
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1202
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 497
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 553
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 482
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2598
     Decyzje środowiskowe 5382
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 691
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1377
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 513
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 522
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1102
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2369
   Konsultacje z mieszkańcami 1197
     Konsultacje 2516
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 917
     Konsultacje projektów uchwał 314
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3604
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7581
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4618
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 37938
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2121
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 2050
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1863
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 90456
     Rok 2020 643
     Rok 2019 22762
     Rok 2018 18938
     Rok 2017 30676
     rok 2016 24457
     rok 2015 10208
     rok 2014 40608
     rok 2013 19712
     rok 2012 9026
     rok 2011 9407
     rok 2010 53500
     rok 2009 11127
     rok 2008 22820
     rok 2007 29129
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 22629
     rok 2010 5425
     rok 2011 39611
     rok 2012 4271
     rok 2013 9532
     rok 2014 22364
     rok 2015 18037
     rok 2016 25574
     Rok 2017 19083
     Rok 2018 21486
     Rok 2019 21545
     Rok 2020 455
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 4261
     Dowody osobiste 793
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 970
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 850
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 754
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 690
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 855
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 725
     Sprawy meldunkowe 796
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 576
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 579
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 561
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 569
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 483
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 500
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 505
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 589
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 482
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 471
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 645
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 624
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 518
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 542
    ›    Nadawanie numeru PESEL 582
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 422
     Sprawy Stanu Cywilnego 1074
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 620
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 508
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 600
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 595
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 563
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 532
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 432
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 449
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 496
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 570
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 621
     Zaopatrzenie w wodę 682
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 661
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 1046
     Ochrona środowiska 841
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 719
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 608
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1081
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 529
     Działalność gospodarcza 957
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 841
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 545
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 510
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 342
     Gospodarka nieruchomościami 876
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 561
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 599
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 603
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 513
     Zagospodarowanie przestrzenne 1167
    ›    Wypis i wyrys 1137
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 631
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 710
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 523
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 682
     Sprawy finansowe 664
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 929
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 704
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 576
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 561
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 677
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 636
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 563
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 633
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 628
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 489
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 646
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 625
    ›    Podwyższanie wartości weksla 680
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 672
     Sprawy oświaty 864
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 928
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 732
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 1146
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 1050
     Sprawy opieki społecznej 588
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 635
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 573
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 515
     Sprawy pozostałe 885
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 522
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 498
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 467
    ›    Sporządzenie testamentu 548
   Bezpłatne porady prawne 1615
Inne (w tym Projekty UE)
   Informacje o dotacjach unijnych 1433
   Informacje dla przedsiębiorców 935
   Wybory i referenda 830
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 255
   Emisja obligacji 1203
     Emisja obligacji 2013 r. 1370
     Emisja obligacji 2014 r. 4288
     Emisja obligacji 2018 r. 757
   Wybory ławników 163
   Pomoc dla rodzin 695
     Karta Dużej Rodziny 697
     Program 500+ 695
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 372
     Statuty Sołectw 501
     Sołectwa 642
   Majątek publiczny 1874
     2005 rok 2299
     2006 rok 1009
     2007 rok 469
     2008 rok 560
     2009 rok 462
     2010 rok 574
     2011 rok 361
     2012 rok 320
     2013 rok 349
     2014 rok 487
     2015 rok 320
     2016 rok 156
     2017 rok 89
     2018 rok 112
     2019 rok 34
   Wodociąg gminny - informacje 1830
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 1087
    ›    Rok 2010 604
    ›    Rok 2011 496
    ›    Rok 2012 1089
    ›    Rok 2013 824
    ›    Rok 2014 411
    ›    Rok 2015 911
    ›    Rok 2016 689
    ›    Rok 2017 689
    ›    Rok 2018 518
    ›    Rok 2019 161
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 1638
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3136
     Rok 2004 1278
     Rok 2005 1103
     Rok 2006 435
     Rok 2007 543
   Oświadczenia majątkowe 7446
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 9360
     Radni VIII kadencja (2018-2023) 1324
     Wójt Gminy 1512
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 2209
     Urząd 4837
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 7159
   Przejrzysta Polska 2089
     Wykaz zadań do realizacji 783
     Realizacja zadań 685
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3010
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 53009
     Wykaz organizacji pozarządowych 1646
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1242
     Oferty realizacji zadań publicznych 450
   Ochrona i promocja zdrowia 1331
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 565
     Programy zdrowotne 146
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 412
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 41978
   Informacja publiczna 651
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2316
     Ponowne wykorzystywanie 302
   Redakcja Biuletynu 2480
   Petycje 1141
   RPO WSL 2014-2020 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni 38
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa" 223
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 647
    Strategia RIT Subregionu Północnego 609
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 637
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 637
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2416
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1590
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1468
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 886
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 954
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 495
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 460
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 536
   RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości" 22
   RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni" 11
   dostęp do aktów prawnych 1629
     dostęp do Dziennika Ustaw 818
     dostęp do Monitora Polskiego 456
   Narodowe Siły Rezerwowe 2082
Łączna liczba odwiedzin:1911215