główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane ogólne 221577
   Godziny urzędowania 6687
   e-administracja 2394
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2486
   Organizacja urzędu 8488
     Statut Urzędu Gminy 1509
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2953
     Wykaz stanowisk, kompetencje 6686
     REGON 812
     NIP 3336
     Numery kont 2805
     TERYT Gminy 1427
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3636
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 28087
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5445
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 31339
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 11527
     Informacja o wynikach naboru 9256
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2762
   Kontrole 1655
     2011 r. 1002
     2012 r. 705
     2013 r. 556
     2014 r. 761
     2015 r. 708
     2016 r. 741
     2019 r. 8
   Ogłoszenia własne 1082
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 12312
   Ochrona danych osobowych 229
Organy Gminy
   Wójt Gminy 10774
     Zarządzenia z 2012 r. 17324
     Zarządzenia z 2013 r. 8513
     Zarządzenia z 2014 r. 21332
     Zarządzenia z 2015 r. 25002
     Zarządzenia z 2016 r. 7761
     Zarządzenia z 2017 r. 7288
     Zarządzenia z 2018 r. 6551
     Zarządzenia z 2019 r. 1437
   Rada Gminy 10014
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1115
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 2043
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2318
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1363
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 296
     Skład Rady Gminy Przystajń 184
     Sesje Rady Gminy 8297
    ›    Harmonogram sesji Rady Gminy. 3074
    ›    Projekty uchwał 16356
    ›    Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja 526
    ›    Transmisja sesji Rady Gminy Przystajń 3410
    ›    Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń 1365
     Dyżury radnych 1455
    ›    rok 2014 1497
     Protokoły z sesji VII kadencja - lata 2014-2018 4869
    ›    rok 2015 2559
    ›    rok 2016 2634
    ›    rok 2017 2058
    ›    rok 2018 1191
     Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 910
     Uchwały dot. diet radnych 1594
     Kodeks etyczny radnego 2447
    ›    rok 2006 1337
    ›    rok 2007 2237
    ›    rok 2008 1670
    ›    rok 2009 1586
    ›    rok 2010 1535
    ›    rok 2010 631
    ›    rok 2011 2360
    ›    rok 2012 3531
    ›    rok 2013 2472
    ›    rok 2014 3273
   Komisje Rady 5064
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1334
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1535
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 856
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 617
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 691
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 649
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 80
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1184
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1467
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 825
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 568
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 592
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 525
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 84
     Komisja Rewizyjna 1027
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1288
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 792
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 676
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 508
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 2401
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 595
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 158
     Komisja skarg, wniosków i petycji 73
    ›    Skład Komisji - kadencja 2018-2023 90
    ›    Prace Komisji skarg, wniosków i petycji 71
     Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja 129
    ›    Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 122
    ›    Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 121
    ›    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 99
    ›    Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 87
    ›    Wspólne posiedzenia komisji stałych 99
   Sołectwa 2752
     Referat finansowy 304
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8942
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 1008
     BIP Szkoły Podstawowej w Przystajni 1880
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 2014
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1868
    ›    Statut 735
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2784
    ›    Statut 877
    ›    pozostałe informacje 677
    ›    Ochrona danych osobowych 105
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1675
    ›    Statut 866
    ›    Statut 1038
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2939
    ›    Statut 1135
    ›    Karta Dużej Rodziny 556
   Rejestr instytucji kultury 1473
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16859
Prawo Miejscowe
   Statut 3436
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 6649
     Rok 2004 12342
     Rok 2005 9004
     rok 2006 5165
     rok 2006 - V kadencja 3142
     rok 2007 7689
     rok 2008 6037
     rok 2009 3727
     rok 2010 3425
     rok 2011 6193
     rok 2012 18397
     rok 2013 8203
     rok 2014 5244
     rok 2014 - VII kadencja 2804
     rok 2015 16284
     rok 2016 4919
     rok 2017 3638
     rok 2018 5781
     rok 2018 - VIII kadencja 636
     rok 2019 953
   Strategia rozwoju 5022
   Zagospodarowanie przestrzenne 15628
   Plany Odnowy Miejscowości 1943
   Raporty o stanie gminy 100
   Budżet Gminy Przystajń 6848
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3674
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1645
     Budżet gminy 2004 r. 347
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1573
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2803
     Budżet gminy 2005 r. 346
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2450
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 1067
     Budżet gminy 2006 r. 403
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2606
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1391
     Budżet gminy 2007 r. 421
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1738
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1471
     Budżet gminy 2008 r. 340
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1378
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1488
     Budżet gminy 2009 r. 380
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 2010
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1306
     Budżet gminy 2010 r. 446
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2653
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1533
    ›    Budżet 2011 r. 709
     Budżet gminy 2011 r, 486
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 6294
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3756
     Budżet gminy 2012 r. 372
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2840
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1735
     Budżet gminy 2013 r. 387
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3654
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2313
     Budżet gminy 2014 r. 584
     Budżet gminy 2015 r. 751
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 6364
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2439
     Budżet Gminy 2016 r. 810
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1996
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1606
     Budżet gminy 2017 r. 636
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 2226
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 977
     Budżet gminy 2018 r. 515
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 1687
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 715
     Budżet gminy 2019 r. 232
    ›    Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające 491
    ›    Realizacja budżetu gminy 2019 r. 157
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1435
     Pomoc publiczna 722
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 815
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 632
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 596
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 471
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 528
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 226
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 88
    ›    Pomoc publiczna w 2018 roku 34
     Prezentacje dot. budżetu gminy 818
   Sprawozdania finansowe 84
     Sprawozdania finansowe za 2018 r. 57
   Podatki i opłaty lokalne 5659
     Podatek od nieruchomości 7235
     Podatek rolny 4746
     Podatek leśny 4176
     Podatek od posiadania psów 1147
     Opłata administracyjna 1625
     Opłata targowa 1432
     Podatek od środków transportowych 3548
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3463
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 1113
     Zwrot podatku akcyzowego 845
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 222
   Rewitalizacja 11
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4900
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2818
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1188
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 769
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1183
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 483
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 543
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 452
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2572
     Decyzje środowiskowe 5283
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 672
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1356
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 501
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 497
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1062
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2341
   Konsultacje z mieszkańcami 1176
     Konsultacje 2494
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 898
     Konsultacje projektów uchwał 302
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3549
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7521
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4563
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 37745
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2044
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 2029
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1716
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 89813
     Rok 2019 18935
     Rok 2018 18852
     Rok 2017 30637
     rok 2016 24282
     rok 2015 10195
     rok 2014 40574
     rok 2013 19663
     rok 2012 8996
     rok 2011 9380
     rok 2010 53443
     rok 2009 11117
     rok 2008 22750
     rok 2007 29101
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 22100
     rok 2010 5338
     rok 2011 39565
     rok 2012 4231
     rok 2013 9521
     rok 2014 22355
     rok 2015 17994
     rok 2016 25400
     Rok 2017 19035
     Rok 2018 21359
     Rok 2019 18295
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 4216
     Dowody osobiste 781
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 934
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 831
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 736
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 670
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 833
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 705
     Sprawy meldunkowe 775
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 548
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 563
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 538
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 551
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 461
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 475
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 485
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 563
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 461
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 453
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 590
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 604
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 501
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 525
    ›    Nadawanie numeru PESEL 565
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 399
     Sprawy Stanu Cywilnego 1028
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 595
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 489
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 583
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 576
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 543
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 513
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 413
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 432
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 476
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 549
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 600
     Zaopatrzenie w wodę 665
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 624
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 979
     Ochrona środowiska 828
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 698
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 588
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1063
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 511
     Działalność gospodarcza 937
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 822
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 527
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 492
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 325
     Gospodarka nieruchomościami 860
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 542
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 579
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 587
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 496
     Zagospodarowanie przestrzenne 1150
    ›    Wypis i wyrys 1097
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 608
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 685
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 505
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 661
     Sprawy finansowe 648
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 890
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 681
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 559
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 541
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 656
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 619
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 545
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 617
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 611
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 474
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 628
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 608
    ›    Podwyższanie wartości weksla 657
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 649
     Sprawy oświaty 842
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 898
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 705
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 1127
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 997
     Sprawy opieki społecznej 577
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 616
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 557
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 497
     Sprawy pozostałe 867
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 505
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 479
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 449
    ›    Sporządzenie testamentu 528
   Bezpłatne porady prawne 1564
Inne (w tym Projekty UE)
   Informacje o dotacjach unijnych 1391
   Informacje dla przedsiębiorców 913
   Wybory i referenda 802
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 225
   Emisja obligacji 1179
     Emisja obligacji 2013 r. 1351
     Emisja obligacji 2014 r. 4272
     Emisja obligacji 2018 r. 707
   Wybory ławników 141
   Pomoc dla rodzin 676
     Karta Dużej Rodziny 683
     Program 500+ 668
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 365
     Statuty Sołectw 490
     Sołectwa 637
   Majątek publiczny 1851
     2005 rok 2289
     2006 rok 999
     2007 rok 459
     2008 rok 550
     2009 rok 451
     2010 rok 564
     2011 rok 352
     2012 rok 309
     2013 rok 336
     2014 rok 477
     2015 rok 311
     2016 rok 146
     2017 rok 78
     2018 rok 100
     2019 rok 23
   Wodociąg gminny - informacje 1777
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 1038
    ›    Rok 2010 588
    ›    Rok 2011 487
    ›    Rok 2012 1078
    ›    Rok 2013 814
    ›    Rok 2014 400
    ›    Rok 2015 897
    ›    Rok 2016 667
    ›    Rok 2017 668
    ›    Rok 2018 493
    ›    Rok 2019 131
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 1587
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3117
     Rok 2004 1262
     Rok 2005 1095
     Rok 2006 424
     Rok 2007 534
   Oświadczenia majątkowe 7315
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 9263
     Radni VIII kadencja (2018-2023) 1161
     Wójt Gminy 1481
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 2120
     Urząd 4796
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 7086
   Przejrzysta Polska 2070
     Wykaz zadań do realizacji 771
     Realizacja zadań 677
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2984
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 51154
     Wykaz organizacji pozarządowych 1637
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1225
     Oferty realizacji zadań publicznych 437
   Ochrona i promocja zdrowia 1315
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 558
     Programy zdrowotne 138
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 401
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 41753
   Informacja publiczna 631
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2301
     Ponowne wykorzystywanie 292
   Redakcja Biuletynu 2464
   Petycje 1116
   RPO WSL 2014-2020 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni 5
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa" 188
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 607
    Strategia RIT Subregionu Północnego 592
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 626
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 618
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2389
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1575
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1445
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 874
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 917
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 478
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 438
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 503
   dostęp do aktów prawnych 1600
     dostęp do Dziennika Ustaw 809
     dostęp do Monitora Polskiego 444
   Narodowe Siły Rezerwowe 2063
Łączna liczba odwiedzin:1877929