Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1729951
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ206084
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 206084
   Godziny urzędowania 6080
   e-administracja 2169
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2380
   Organizacja urzędu 8010
     Statut Urzędu Gminy 1430
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2729
     Wykaz stanowisk, kompetencje 6201
     REGON 743
     NIP 2469
     Numery kont 2591
     TERYT Gminy 1318
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3509
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 26130
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5178
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 29848
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 11072
     Informacja o wynikach naboru 8929
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2556
   Kontrole 1434
     2011 r. 861
     2012 r. 666
     2013 r. 516
     2014 r. 708
     2015 r. 651
     2016 r. 594
   Ogłoszenia własne 734
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 10556
   Ochrona danych osobowych 124
Organy Gminy
   Wójt Gminy 9957
     Zarządzenia z 2012 r. 16645
     Zarządzenia z 2013 r. 7962
     Zarządzenia z 2014 r. 20077
     Zarządzenia z 2015 r. 24205
     Zarządzenia z 2016 r. 6885
     Zarządzenia z 2017 r. 6520
     Zarządzenia z 2018 r. 4715
     Zarządzenia z 2019 r. 13
   Rada Gminy 8618
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1069
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1987
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2260
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1291
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 136
     Skład Rady Gminy Przystajń 48
     Sesje Rady Gminy 7213
    ›    Harmonogram sesji Rady Gminy. 2741
    ›    Projekty uchwał 15068
    ›    Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja 122
    ›    Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń 124
     Dyżury radnych 1326
    ›    rok 2014 1442
     Protokoły z sesji VII kadencja - lata 2014-2018 4770
    ›    rok 2015 2429
    ›    rok 2016 2489
    ›    rok 2017 1784
    ›    rok 2018 982
     Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 198
     Uchwały dot. diet radnych 1268
     Kodeks etyczny radnego 2359
    ›    rok 2006 1273
    ›    rok 2007 2061
    ›    rok 2008 1514
    ›    rok 2009 1447
    ›    rok 2010 1407
    ›    rok 2010 573
    ›    rok 2011 2258
    ›    rok 2012 3430
    ›    rok 2013 2368
    ›    rok 2014 3180
   Komisje Rady 4839
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1246
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1413
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 810
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 577
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 586
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 604
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 17
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1121
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1340
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 779
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 531
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 539
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 474
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 17
     Komisja Rewizyjna 965
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1138
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 741
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 628
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 458
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1526
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 538
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 17
     Komisja skarg, wniosków i petycji 16
    ›    Skład Komisji - kadencja 2018-2023 26
     Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja 33
    ›    Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 19
    ›    Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 22
    ›    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 18
    ›    Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 20
    ›    Wspólne posiedzenia komisji stałych 13
   Sołectwa 2487
     Referat finansowy 271
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8707
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 882
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1726
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1735
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1591
    ›    Statut 692
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2498
    ›    Statut 813
    ›    pozostałe informacje 601
    ›    Ochrona danych osobowych 51
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1442
    ›    Statut 808
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1768
    ›    Statut 969
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2811
    ›    Statut 1073
    ›    Karta Dużej Rodziny 503
   Rejestr instytucji kultury 1376
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16470
Prawo Miejscowe
   Statut 3246
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 6031
     Rok 2004 11688
     Rok 2005 8530
     rok 2006 4811
     rok 2006 - V kadencja 2979
     rok 2007 7101
     rok 2008 5592
     rok 2009 3441
     rok 2010 3005
     rok 2011 5408
     rok 2012 17690
     rok 2013 7507
     rok 2014 4697
     rok 2014 - VII kadencja 2566
     rok 2015 15221
     rok 2016 4229
     rok 2017 2899
     rok 2018 4314
     rok 2018 - VIII kadencja 214
   Strategia rozwoju 4770
   Zagospodarowanie przestrzenne 12642
   Plany Odnowy Miejscowości 1835
   Budżet Gminy Przystajń 6399
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3557
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1575
     Budżet gminy 2004 r. 313
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1513
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2687
     Budżet gminy 2005 r. 316
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2332
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 1016
     Budżet gminy 2006 r. 365
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2443
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1304
     Budżet gminy 2007 r. 384
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1619
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1381
     Budżet gminy 2008 r. 301
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1289
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1345
     Budżet gminy 2009 r. 346
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1870
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1201
     Budżet gminy 2010 r. 408
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2424
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1398
    ›    Budżet 2011 r. 657
     Budżet gminy 2011 r, 412
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 6023
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3518
     Budżet gminy 2012 r. 342
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2610
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1546
     Budżet gminy 2013 r. 344
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3242
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2172
     Budżet gminy 2014 r. 546
     Budżet gminy 2015 r. 708
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 6108
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2294
     Budżet Gminy 2016 r. 696
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1645
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1360
     Budżet gminy 2017 r. 519
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 1742
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 778
     Budżet gminy 2018 r. 379
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 1365
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 415
     Budżet gminy 2019 r. 32
    ›    Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające 50
    ›    Realizacja budżetu gminy 2019 r. 24
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1374
     Pomoc publiczna 683
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 768
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 586
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 548
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 433
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 488
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 187
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 45
     Prezentacje dot. budżetu gminy 731
   Podatki i opłaty lokalne 5194
     Podatek od nieruchomości 6716
     Podatek rolny 4402
     Podatek leśny 3916
     Podatek od posiadania psów 1095
     Opłata administracyjna 1573
     Opłata targowa 1343
     Podatek od środków transportowych 3309
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2880
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 783
     Zwrot podatku akcyzowego 664
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 116
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4538
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2737
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1121
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 719
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1104
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 432
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 483
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 330
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2500
     Decyzje środowiskowe 4712
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 625
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1271
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 462
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 440
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 914
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2131
   Konsultacje z mieszkańcami 1076
     Konsultacje 2299
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 781
     Konsultacje projektów uchwał 207
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3321
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7304
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4341
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 36680
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1692
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1940
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 989
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 86011
     Rok 2019 288
     Rok 2018 18262
     Rok 2017 27305
     rok 2016 23135
     rok 2015 10002
     rok 2014 40331
     rok 2013 19185
     rok 2012 8872
     rok 2011 9084
     rok 2010 52857
     rok 2009 11052
     rok 2008 22523
     rok 2007 28843
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 19296
     rok 2010 5044
     rok 2011 39288
     rok 2012 4134
     rok 2013 9474
     rok 2014 22315
     rok 2015 17879
     rok 2016 24643
     Rok 2017 18821
     Rok 2018 20736
     Rok 2019 399
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3997
     Dowody osobiste 740
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 857
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 783
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 695
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 630
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 753
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 652
     Sprawy meldunkowe 701
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 500
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 508
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 498
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 502
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 419
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 406
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 447
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 512
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 416
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 410
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 502
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 555
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 454
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 484
    ›    Nadawanie numeru PESEL 519
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 347
     Sprawy Stanu Cywilnego 877
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 546
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 450
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 536
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 512
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 492
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 474
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 374
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 389
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 430
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 502
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 550
     Zaopatrzenie w wodę 558
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 509
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 858
     Ochrona środowiska 780
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 638
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 537
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 988
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 469
     Działalność gospodarcza 883
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 764
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 479
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 444
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 273
     Gospodarka nieruchomościami 811
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 460
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 498
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 490
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 424
     Zagospodarowanie przestrzenne 1056
    ›    Wypis i wyrys 976
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 553
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 624
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 466
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 613
     Sprawy finansowe 591
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 750
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 631
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 517
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 493
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 621
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 572
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 504
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 580
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 572
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 435
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 586
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 566
    ›    Podwyższanie wartości weksla 577
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 557
     Sprawy oświaty 770
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 704
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 622
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 1036
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 801
     Sprawy opieki społecznej 547
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 574
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 517
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 455
     Sprawy pozostałe 803
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 463
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 438
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 410
    ›    Sporządzenie testamentu 485
   Bezpłatne porady prawne 1313
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 1208
   Informacje dla przedsiębiorców 815
   Wybory i referenda 465
     Wybory samorządowe 2018 r. 1579
   Emisja obligacji 1049
     Emisja obligacji 2013 r. 1229
     Emisja obligacji 2014 r. 4174
     Emisja obligacji 2018 r. 428
   Pomoc dla rodzin 614
     Karta Dużej Rodziny 620
     Program 500+ 618
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 327
     Statuty Sołectw 458
     Sołectwa 604
   Majątek publiczny 1781
     2005 rok 2229
     2006 rok 954
     2007 rok 425
     2008 rok 521
     2009 rok 419
     2010 rok 527
     2011 rok 322
     2012 rok 273
     2013 rok 306
     2014 rok 443
     2015 rok 277
     2016 rok 111
     2017 rok 43
     2018 rok 60
   Wodociąg gminny - informacje 1535
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 801
    ›    Rok 2010 481
    ›    Rok 2011 409
    ›    Rok 2012 995
    ›    Rok 2013 712
    ›    Rok 2014 328
    ›    Rok 2015 827
    ›    Rok 2016 518
    ›    Rok 2017 499
    ›    Rok 2018 307
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 1222
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2996
     Rok 2004 1201
     Rok 2005 1042
     Rok 2006 392
     Rok 2007 508
   Oświadczenia majątkowe 6582
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4754
     Radni - V kadencja (2006-2010) 3219
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4711
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 8677
     Radni VIII kadencja (2018-2023) 155
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4937
     Wójt Gminy 1316
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 1658
     Urząd 4251
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 6375
   Przejrzysta Polska 1979
     Wykaz zadań do realizacji 739
     Realizacja zadań 649
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2883
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 42341
     Wykaz organizacji pozarządowych 1595
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1150
     Oferty realizacji zadań publicznych 384
   Ochrona i promocja zdrowia 1252
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 518
     Programy zdrowotne 102
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 362
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 40710
   Informacja publiczna 554
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2261
     Ponowne wykorzystywanie 254
   Redakcja Biuletynu 2373
   Petycje 1012
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa" 15
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 290
    Strategia RIT Subregionu Północnego 529
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 538
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 527
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2275
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1478
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1336
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 791
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 751
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 358
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 321
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 386
   dostęp do aktów prawnych 1462
     dostęp do Dziennika Ustaw 771
     dostęp do Monitora Polskiego 410
   Narodowe Siły Rezerwowe 1928