Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1693947
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ202950
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 202950
   Godziny urzędowania 5993
   e-administracja 2108
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2343
   Organizacja urzędu 7903
     Statut Urzędu Gminy 1408
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2684
     Wykaz stanowisk, kompetencje 6121
     REGON 726
     NIP 2376
     Numery kont 2534
     TERYT Gminy 1290
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3468
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 25757
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5125
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 29569
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10991
     Informacja o wynikach naboru 8843
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2528
   Kontrole 1404
     2011 r. 844
     2012 r. 658
     2013 r. 506
     2014 r. 697
     2015 r. 642
     2016 r. 578
   Ogłoszenia własne 643
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 9935
   Ochrona danych osobowych 107
Organy Gminy
   Wójt Gminy 9604
     Zarządzenia z 2012 r. 16510
     Zarządzenia z 2013 r. 7258
     Zarządzenia z 2014 r. 19793
     Zarządzenia z 2015 r. 24004
     Zarządzenia z 2016 r. 6638
     Zarządzenia z 2017 r. 5928
     Zarządzenia z 2018 r. 3007
   Rada Gminy 8178
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1051
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1970
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2228
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1242
   Prace Rady Gminy 6911
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2674
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja 11
     Dyżury radnych 1286
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1264
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1614
     Projekty uchwał 14898
   Protokoły z sesji Rady Gminy 9077
    ›    rok 2006 1217
    ›    rok 2007 2020
    ›    rok 2008 1466
    ›    rok 2009 1379
    ›    rok 2010 1370
     V kadencja - lata 2006-2010 279
     rok 2019 0
    ›    rok 2010 557
    ›    rok 2011 2220
    ›    rok 2012 3397
    ›    rok 2013 2283
    ›    rok 2014 3116
     VI kadencja - lata 2010-2014 345
     VII kadencja - lata 2014-2018 4674
    ›    rok 2015 2378
    ›    rok 2016 2445
    ›    rok 2017 1727
    ›    rok 2018 856
    ›    rok 2019 0
   Komisje Rady 4722
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1183
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1332
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 784
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 565
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 568
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 537
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1095
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1304
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 768
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 520
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 525
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 457
     Komisja Rewizyjna 935
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1102
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 727
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 613
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 448
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 522
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1487
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 304
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 2146
   Kodeks etyczny radnego 2321
   Sołectwa 2438
     Referat finansowy 238
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8659
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 849
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1680
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1687
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1558
    ›    Statut 678
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2456
    ›    Statut 789
    ›    pozostałe informacje 589
    ›    Ochrona danych osobowych 38
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1393
    ›    Statut 793
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1745
    ›    Statut 892
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2782
    ›    Statut 1059
    ›    Karta Dużej Rodziny 482
   Rejestr instytucji kultury 1347
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16429
Prawo Miejscowe
   Statut 3192
   Strategia rozwoju 4703
   Zagospodarowanie przestrzenne 11607
   Plany Odnowy Miejscowości 1783
   Budżet Gminy Przystajń 6282
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3512
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1551
     Budżet gminy 2004 r. 289
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1495
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2632
     Budżet gminy 2005 r. 306
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2302
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 1004
     Budżet gminy 2006 r. 358
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2283
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1201
     Budżet gminy 2007 r. 364
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1546
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1349
     Budżet gminy 2008 r. 288
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1261
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1315
     Budżet gminy 2009 r. 337
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1783
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1169
     Budżet gminy 2010 r. 370
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2368
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1334
    ›    Budżet 2011 r. 635
     Budżet gminy 2011 r, 399
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5959
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3353
     Budżet gminy 2012 r. 332
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2525
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1481
     Budżet gminy 2013 r. 330
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3074
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2065
     Budżet gminy 2014 r. 531
     Budżet gminy 2015 r. 699
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 6027
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2251
     Budżet Gminy 2016 r. 678
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1574
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1262
     Budżet gminy 2017 r. 495
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 1482
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 692
     Budżet gminy 2018 r. 321
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 991
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 355
    ›    Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające 0
    ›    Realizacja budżetu gminy 2019 r. 0
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1329
     Pomoc publiczna 672
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 716
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 529
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 518
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 407
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 469
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 148
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 29
     Prezentacje dot. budżetu gminy 664
   Podatki i opłaty lokalne 5019
     Podatek od nieruchomości 6293
     Podatek rolny 4069
     Podatek leśny 3759
     Podatek od posiadania psów 1047
     Opłata administracyjna 1547
     Opłata targowa 1280
     Podatek od środków transportowych 3073
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2797
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 705
     Zwrot podatku akcyzowego 623
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 94
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5872
     Rok 2004 11349
     Rok 2005 7986
     rok 2006 4644
     rok 2006 - V kadencja 2735
     rok 2007 6418
     rok 2008 5233
     rok 2009 3339
     rok 2010 2920
     rok 2011 5237
     rok 2012 17562
     rok 2013 7217
     rok 2014 4185
     rok 2014 - VII kadencja 2365
     rok 2015 14246
     rok 2016 3513
     rok 2017 2497
     rok 2018 3205
     rok 2018 - VIII kadencja 0
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4440
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2682
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1058
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 692
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1068
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 419
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 454
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 269
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2486
     Decyzje środowiskowe 4579
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 611
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1243
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 434
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 418
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 854
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2076
   Konsultacje z mieszkańcami 1048
     Konsultacje 2271
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 760
     Konsultacje projektów uchwał 199
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3231
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7237
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4290
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 36213
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1608
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1919
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 843
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 85511
     Rok 2018 15644
     Rok 2017 26418
     rok 2016 22791
     rok 2015 9936
     rok 2014 40163
     rok 2013 19061
     rok 2012 8709
     rok 2011 9006
     rok 2010 52604
     rok 2009 10997
     rok 2008 22486
     rok 2007 28710
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 18829
     rok 2010 4988
     rok 2011 39226
     rok 2012 4107
     rok 2013 9454
     rok 2014 22304
     rok 2015 17834
     rok 2016 24428
     Rok 2017 18761
     Rok 2018 17297
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3950
     Dowody osobiste 731
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 830
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 768
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 677
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 622
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 718
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 640
     Sprawy meldunkowe 694
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 491
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 487
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 483
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 488
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 406
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 384
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 438
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 496
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 407
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 397
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 481
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 542
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 436
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 463
    ›    Nadawanie numeru PESEL 509
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 330
     Sprawy Stanu Cywilnego 853
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 533
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 441
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 524
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 501
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 474
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 460
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 366
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 378
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 415
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 494
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 535
     Zaopatrzenie w wodę 539
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 481
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 807
     Ochrona środowiska 765
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 620
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 523
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 974
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 457
     Działalność gospodarcza 874
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 754
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 467
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 428
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 264
     Gospodarka nieruchomościami 790
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 440
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 474
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 482
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 415
     Zagospodarowanie przestrzenne 1024
    ›    Wypis i wyrys 938
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 539
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 599
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 457
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 593
     Sprawy finansowe 584
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 722
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 603
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 501
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 484
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 607
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 557
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 494
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 573
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 552
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 419
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 568
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 549
    ›    Podwyższanie wartości weksla 564
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 541
     Sprawy oświaty 761
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 689
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 603
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 1004
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 770
     Sprawy opieki społecznej 538
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 557
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 507
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 445
     Sprawy pozostałe 792
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 447
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 425
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 395
    ›    Sporządzenie testamentu 476
   Bezpłatne porady prawne 1255
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 1169
   Informacje dla przedsiębiorców 752
   Wybory i referenda 423
     Wybory samorządowe 2018 r. 1403
   Emisja obligacji 999
     Emisja obligacji 2013 r. 1187
     Emisja obligacji 2014 r. 4139
     Emisja obligacji 2018 r. 364
   Pomoc dla rodzin 597
     Karta Dużej Rodziny 610
     Program 500+ 611
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 315
     Statuty Sołectw 452
     Sołectwa 600
   Majątek publiczny 1755
     2005 rok 2213
    ›    Rok 2018 55
     2006 rok 943
     2007 rok 418
     2008 rok 506
     2009 rok 412
     2010 rok 513
     2011 rok 316
     2012 rok 228
     2013 rok 296
     2014 rok 416
     2015 rok 230
     2016 rok 98
     2017 rok 22
   Wodociąg gminny - informacje 1483
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 763
    ›    Rok 2010 469
    ›    Rok 2011 391
    ›    Rok 2012 976
    ›    Rok 2013 695
    ›    Rok 2014 315
    ›    Rok 2015 812
    ›    Rok 2016 489
    ›    Rok 2017 449
    ›    Rok 2018 212
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 1177
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2936
     Rok 2004 1181
     Rok 2005 1028
     Rok 2006 388
     Rok 2007 502
   Oświadczenia majątkowe 6326
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4698
     Radni - V kadencja (2006-2010) 3180
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4647
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 8330
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4889
     Wójt Gminy 1261
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 1517
     Urząd 4120
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 6227
   Przejrzysta Polska 1918
     Wykaz zadań do realizacji 728
     Realizacja zadań 641
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2859
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 40305
     Wykaz organizacji pozarządowych 1589
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1124
     Oferty realizacji zadań publicznych 379
   Ochrona i promocja zdrowia 1233
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 508
     Programy zdrowotne 86
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 341
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 39680
   Informacja publiczna 502
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2246
     Ponowne wykorzystywanie 243
   Redakcja Biuletynu 2344
   Petycje 959
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 263
    Strategia RIT Subregionu Północnego 498
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 493
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 494
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2235
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1450
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1297
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 768
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 722
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 332
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 256
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 341
   dostęp do aktów prawnych 1437
     dostęp do Dziennika Ustaw 755
     dostęp do Monitora Polskiego 402
   Narodowe Siły Rezerwowe 1865